Wrak met vuil zorgt voor muskietengevaar

Wrak met vuil zorgt voor muskietengevaar.2
Wrak met vuil zorgt voor muskietengevaar.1Hartje stad staat er een open auto op de berm. Deze bevat vuil waaronder portiebakjes, flessen en nog andere rommel. Het ziet ernaar uit dat voetgangers of mensen die daar zitten en iets gebruiken, hun vuil gewoon hierin deponeren. Vooral met het oog op het Zika-virus is dit heel gevaarlijk voor de gemeenschap, omdat het gemakkelijk als broedplaats van muskieten kan dienen. Burgers uiten hun bezorgdheid over deze situatie, omdat dit wrak midden in een scholencomplex staat.
Enkele dagen terug hebben bestuursambtenaren een training gevolgd ten aanzien van voorlichting naar de gemeenschap toe om vooral hun omgeving schoon te houden. Dit is echter weer één van de voorbeelden van hoe het niet moet. Maikel Wormer, secretaris van het commissariaat Paramaribo Noord-Oost, in de functie van hoofd van de Milieu- en Gezondheidsdienst, had eerder al aangegeven graag meer verantwoordelijkheidsbesef bij de burgers te zien. Volgens Wormer zouden ter behoud van het bewustzijn, wat strengere maatregelen kunnen worden getroffen tegen het vervuilen van het milieu. Ook districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noord- Oost had eerder gezegd voorstaander te zijn van het opleggen van boetes. “Niemand hoeft je te zeggen netjes te zijn, dat moet je zelf weten”, had de dc in dit kader gezegd.
Van de dienst Burger Informatie Centrum (BIC) heeft Dagblad Suriname vernomen dat David Bakker van de afdeling Milieu-inspectie samen met de bestuursambtenaren momenteel op Blauwgrond bezig is met werkzaamheden. Er zou terstond contact opgenomen worden met Bakker om hem op de hoogte te stellen. Echter is ook aangegeven dat BOG geen opdracht als zodanig heeft verstrekt om vuil op te ruimen. Het ging meer om de boodschap te brengen naar de mensen om hen aan te manen hun vuil op te ruimen. Er gaat intern een vergadering gehouden worden waarbij besproken zal worden hoe zulke zaken aangepakt moeten worden en of Openbaar Groen gelijk in kennis gesteld moet worden.

error: Kopiëren mag niet!