Gajadien zal participatie Sapoen en Chitan in DNA niet tolereren

Assembleelid Asiskumar Gajadien blijft bij zijn standpunt dat de teruggeroepen leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, geen toegang tot het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) mogen krijgen. De parlementariër zegt aan Dagblad Suriname dat hij nu al gereed staat om een rechtszaak tegen assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons in te dienen. “Mijn standpunt staat nog recht overeind, omdat de rechterlijke macht al beslist heeft dat de ex-leden correct zijn teruggeroepen. Men moet geloof hebben in de rechtstaat die geoordeeld heeft op basis van rechtsregels dat zij teruggeroepen zijn met de bestaande wetgeving in Suriname. Zo kunnen wij met goed fatsoen nooit meewerken dat wij een besluit gaan nemen met deze twee ex-leden in het parlement”, stelt Gajadien. De assembleevoorzitter heeft aan Dagblad Suriname te kennen gegeven dat zij geen andere keus heeft dan de assembleeleden Sapoen en Chitan uit te nodigen voor de vergadering van maandag 25 januari. Na een huishoudelijke vergadering wordt de begrotingsbehandeling hervat. De politica bevestigde haar standpunt donderdag wederom tijdens een persconferentie. Simons gaf aan dat de organen die in de Kiesregeling voorkomen, het parlement niet te kennen hebben gegeven dat er een vacature is. Zij heeft niets daarover ontvangen van het Centraal Hoofdstembureau (CHS). De assembleevoorzitter merkt op dat er gescheiden machten zijn. “Ik zal alle rechtsmiddelen die aanwezig zijn, gebruiken om niet rechtsgeldige besluiten te laten nemen door het parlement”, aldus Gajadien.
Liever geen publieke ondersteuning voor kantongebouw
De megarechtszaak, die de politieke partijen PL, VHP en de NPS en de benadeelde DNA-kandidaten Barkat Mohab Ali van de VHP en Prem Sardjoe van de NPS in de terugroepkwestie van de overlopers Raymond Sapoen en Diepak Chitan hebben aangespannen, gaat vandaag om 13.00 uur onder grote publieke belangstelling voor. De PL heeft inmiddels een verklaring de deur doen uitgaan, waarin aan de vakbeweging, het bedrijfsleven en sociaal maatschappelijke organisaties wordt gevraagd een vertegenwoordiger af te vaardigen. Gajadien zegt dat zijn partij middels de rechterlijke macht naleving van de Surinaamse wetgeving wil afdwingen. Echter is hij niet zo een grote voorstander van een publieke ondersteuning voor het kantongebouw. Dit, om later niet de schuld te krijgen dat zij de rechter op een of andere manier onder druk hebben gezet bij een positief besluit. Deze discussie is volgens hem ook binnen zijn partij gevoerd. Uiteindelijk zal volgens hem gekeken worden wat de partijleiding beslist. Geerlings-Simons is ondertussen met deskundigen bezig om deze kwestie goed door te nemen.
FR

error: Kopiëren mag niet!