Sharman wil weten van waar cambio’s ineens US dollars tevoorschijn halen

Assembleelid Dew Sharman wil duidelijkheid van de regering en de Vereniging van Cambiohouders hebben van waar zij ineens zoveel US dollars en Euro’s tevoorschijn halen en zogenaamd bereid zijn mee te werken om de USD koers gestadig terug te brengen naar SRD 5.15. “Ik heb gehoord dat Remy Bhailal van de cambiohouders gezegd heeft dat hij niet gaat aangeven van waar hij ze haalt. Ik vind het inderdaad een punt van bezorgdheid dat hij dat niet wil aangeven. Hij moet juist duidelijkheid geven aan de samenleving, want uiteindelijk gaat het om een stukje vertrouwen dat je wil herstellen in de Surinaamse munt. Is het zwart geld? Is het drugsgeld? Waarom hebben ze alleen voor de SPSB gekozen? Waarom betrek je niet alle banken? Je moet juist openheid geven en zeggen hoe je aan dat geld komt en waarom je de gelden verstrekt aan het bedrijfsleven en hoe je het terug gaat krijgen. Dit, zodat de samenleving een beetje tot rust komt.” Sharman benadrukt dat al deze statements van betrokken actoren gewoonweg ruimte creëert voor ruis.
Het kan om zwart geld gaan
Zolang er geen duidelijkheid is van waar die gelden vandaan komen, geeft men volgens de politicus ruimte voor speculatie. “Dan gaan mensen inderdaad zeggen dat het misschien om zwart geld of geld uit een andere bron naar boven wordt gehaald.” Sharman zegt dat hij mensen niet kwalijk kan nemen als zij ervoor kiezen om zulke uitspraken te doen, omdat hij de juiste reden persoonlijk ook niet weet. “Zolang de cambiohouders daarover geen openheid geven, is het voor mij ook een duistere zaak.” De parlementariër stelt dat indien het inderdaad om zwart geld gaat, het belangrijk voor de samenleving is om te weten of het om een gevestigde organisatie gaat, waarbij het cambiowezen zich leent voor duistere praktijken. Het feit dat een staatsbank als de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) erbij betrokken is, maakt de situatie volgens hem erger. “Er zijn wetten in die samenleving die allemaal nageleefd worden. Wij denken dan gelijk aan de Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)”, aldus de volksvertegenwoordiger.
Interventiegeld werd mogelijk ook opgespaard
Sharman stelt dat het mogelijk is dat de cambiohouders al de miljoenen US dollars, die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in de afgelopen periode heeft gebruikt om te interveniëren, zou hebben opgespaard. Deze interventies werden gepleegd toen de koers nog op SRD 3.35 stond. “Zie nou het resultaat. Met de USD koers van SRD 5.40 maken ze tenminste SRD 2 winst op 1 USD”, aldus Sharman. De politicus schaart zich ook achter de recente uitspraken van Akmos-voorzitter Sham Binda. Volgens Binda is de CBvS in feite regelrecht bezig haar eigen regels te negeren. Binda vermoedt dat er toppolitici zijn die geprofiteerd hebben van de interventies. Hierdoor zijn zij binnen een avond multimiljonair geworden. “Ik blijf erin geloven dat de interventiegelden op de speculatiemarkt terecht zijn gekomen. Ik heb een paar van die illegale cambio’s waargenomen en het gaat om ‘bogo bogo moni’! Het moet van ergens gevoed zijn”, aldus Binda.
Informeel is Surinaamse munt derde maal gedevalueerd
De parlementariër weet dat de CBvS een bepaalde koers hanteert, die zit op SRD 4.20. De praktijk hanteert echter een koers die veel hoger ligt. De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat de Surinaamse munt informeel al haar derde devaluatie heeft meegemaakt. Dit punt moet slechts nog geformaliseerd worden.
Voorlopig geen reacties meer van cambiohouders
Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, zegt dat zijn recente reacties voor een heel andere sfeer hebben gezorgd, waardoor hij besloten heeft om voorlopig geen uitlatingen meer te doen.
FR

error: Kopiëren mag niet!