Bestuursambtenaren huis aan huis ter bestrijding Zika

Medewerkers van het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost tijdens de bestrijdingscampagne, die op 20 januari officieel van start is gegaan (foto: Kevin Ngadimin)
Medewerkers van het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost tijdens de bestrijdingscampagne, die op 20 januari officieel van start is gegaan (foto: Kevin Ngadimin)
Het ministerie van Volksgezond heeft het initiatief genomen om in samenwerking met de ministeries Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, Openbare Werken, Sociale Zaken & Volkshuisvesting, Regionale Ontwikkeling en Justitie & Politie, het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) het ziekteverwekkende virus Zika te bestrijden. Het virus verspreidt zich met rassen schreden in de wereld. In het Caribisch Gebied en Latijns-Amerika is het virus aangetroffen in de landen Suriname, Brazilië, Colombia, El Salvador, Frans-Guyana, Guyana, Guatemala, Haïti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Puerto Rico, Paraguay en Venezuela.
Gisteren zijn de bestuursambtenaren in het veld geweest met een team van het BOG en de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst (MGD) om de burgers informatie te verschaffen over de bestrijding van het virus en hoe men de broedplaatsen van de Aedes Aegypti, ook wel tijgermuskiet genoemd, kan voorkomen. Deze muskiet is overdag actief en heeft ongeveer dezelfde ziekteverschijnselen en klachten als die van de Dengue en Chikungunya. Er is geen medicijn tegen het virus. ‘Bescherm u zelf door geen vuil te laten liggen op u erf, muskieten te houden uit uw huis en broedplaatsen van muskieten te bestrijden.’
Secretaris Maikel Wormer van het commissariaat Paramaribo Noord-Oost is nauw betrokken bij het tegengaan van het Zika-virus. Hij zegt dat de werkzaamheden in samenwerking met het Bureau Openbare Gezondheidszorg zijn voorbereid. “Mijn medewerkers zijn gedurende twee weken zowel theoretisch als praktisch getraind door deskundigen van de afdelingen Epidemiologie en Milieu-inspectie van het BOG, het veldwerk is officieel op 20 januari begonnen.”
Coördinator Astrid Lemmers geeft aan dat het Burger Informatie Centrum een goed deel van de voorlichting op zich heeft genomen. De samenleving moet ervan doordrongen worden dat zij het middelpunt is bij het voorkomen van Zika. Preventie en de daarmee samenhangende voorlichting zijn belangrijk en dat begint thuis in de eigen woon- en leefomgeving. De broedplaatsen worden aangepakt door die op te ruimen en bestrijdingsmiddelengebruik.
Stephany Cheuk A Lam van het BOG is content met de wijze waarom de medewerkers van het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost zich hebben bekwaamd in het geven van voorlichting over en de bestrijding van Zika. Naast huisbezoeken wordt er via de media, posters, brochures, audio- en audiovisuele spotjes en andere vormen van communicatie gewezen op hoe Zika zich verspreidt en hoe de ziekte kan worden voorkomen. Op de websites van onder andere het ministerie van Volksgezondheid en het BOG is er uitlopende informatie te vinden over de plaag.
Het hoofd van de afdeling Milieu-Inspectie van het BOG, Patricia Warner, benadrukt dat Zika vanuit verschillende hoeken wordt bestreden. Het gaat om een landelijke aanpak en er wordt met alle districtscommissariaten gewerkt om het Zika-virus het hoofd te bieden.

error: Kopiëren mag niet!