Antione Brahim: “Wij lopen op onze tenen”

Het is al maanden bekend dat ziekenhuizen problemen hebben met de aanschaf van materialen, zowel medicamenten als medische gebruiksartikelen. Dit, omdat de ziekenhuizen in een precaire financiële situatie zitten. “Het is aan het eind van de maand steeds een devil’s choice: waar moet ik het geld precies aan besteden, want het is onvoldoende om uit de lopende inkomsten, de lopende uitgaven te betalen”, zegt AZ-directeur Antoine Brahim. De ziekenhuizen zijn in een day to day situatie beland, waarbij de leiding eerder brandblussers en incassolopers zijn dan bestuurders. “Het is de kunst om de langetermijn koers die wij hebben vastgesteld, te handhaven. Als wij die loslaten, houdt het op. De continuïteit van het ziekenhuis op lange termijn is dus van belang”, zegt Brahim.
De ziekenhuizen zijn van de ene op de andere dag (per 1 januari 2014) geconfronteerd met het stopzetten van de suppleties vanuit de overheid. Daar voor zou er een systeem in de plaats moeten komen, dat pas in oktober 2014 is geïmplementeerd (Wet Nationale Basiszorgvoorziening). Dat systeem heeft niet de oplossingen gebracht die werden verwacht. Volgens Antione Brahim, directeur van het Academisch Ziekenhuis, zijn wat de ziekenhuizen betreft, zaken juist sterk achteruit gegaan. De zorgsector komt hiermee in grote problemen, juist omdat er in dit ziekenhuis, specialistische zorg wordt aangeboden aan de gemeenschap. “Daarvoor worden wij onvoldoende en zelfs niet betaald”, zegt Brahim. Momenteel maken heel wat mensen gebruik van de basiszorgverzekering. De ziekenhuizen zijn vooralsnog bezig met de onderhandelingen over de definitieve tarieven van de zorg. Vanwege de ontwikkelingen op economisch gebied wordt de situatie moeilijker.
Basiszorgwet gaat over de kop
Het aantal mensen dat verzekerd is, betaalt de verzekeringsmaatschappij een bepaalde premie. Degenen die niet kunnen betalen of zijn vrijgesteld van betaling, worden door de overheid opgevangen. De omvang van alle premie door een ieder betaald, is dus ook standaard. De kosten van de zorg anderzijds zijn marktconform. Met de verhoging van de koers zijn de kosten in ieder geval gestegen. Volgens volksvertegenwoordiger tevens arts Dew Sharman zal de premie-inning op een bepaald moment niet voldoende zijn om de zorgkosten te betalen. Het zorgsysteem zal financieel bekeken volgens hem in elkaar storten. De problemen zijn sinds de devaluatie dus flink verergerd. De inkomsten die al onvoldoende waren, zijn nu nog beperkter, omdat vooral de ziekenhuizen met importcomponenten zitten qua hun exploitatie. “Het wordt steeds erger. We praten niet over een langetermijn situatie. Ik denk dat het initiatief van de minister van Volksgezondheid om ons een maand geleden bij elkaar te roepen, om te praten over een structurele oplossing, zo snel mogelijk hervat moet worden, want wij lopen op onze tenen”, aldus Brahim
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!