Reactie op artikel vakbondsvoorzitter Belastingbond

Volgens de voorzitter zijn medewerkers thuis gezet in overleg met de inspecteur c.q. afdelingshoofden. De medewerkers die ontlast zijn, hebben diverse gesprekken gevoerd met hun directe verantwoordelijken, te weten van de Inspectie der Directe Belastingen, drs. R.Asabina, hoofd Ficod, Inspecteur der Directe Belastingen mr. J.Veldhuizen, mr. R.Resida, hoofd Loonbelasting en Directoraat der Belastingen. De ontlaste werknemers van het directoraat hebben contact gehad met mr. Rampersad en mr. Wijnerman. Deze functionarissen verklaarden allen geen weet te hebben van de op handen zijnde hervorming of reorganisatie. Het ministerie c.q. vakbondsvoorzitter Ramsaran verwijst steeds naar hervormingen binnen de belastingdienst. De ontlaste medewerkers zijn niet tegen hervormingen. De op handen zijnde hervormingen zijn nimmer besproken of voorgehouden aan de leidinggevenden c.q. afdelingshoofden of werknemers van de dienst. De getroffen maatregelen zijn gewoon in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De voorzitter heeft persoonlijk aangegeven dat er geen stagnaties optreden in het werkproces. Het tegendeel is waar. Dagelijks worden belastingplichtigen gevraagd om over een week terug te komen, omdat zij zaken niet kunnen afhandelen, aangezien degenen die ermee belast waren, ontlast zijn van hun functie zonder dat opvolging heeft plaatsgevonden. Reguliere zaken als afhandeling van bezwaarschriften en uitstel van betaling kunnen niet afgehandeld worden, omdat personen gewoonweg niet beschikbaar zijn.
Enkele opmerkelijke zaken:
Ambtenaren van de Belastingen, die persoonlijk niet gelust werden door de voorzitter van de bond, zijn bij deze ook thuis gezet met medewerking van de minister van Financiën. Met deze handeling heeft de bondvoorzitter geen kritische leden tegen zich. Het hoofd van de afdeling Automatisering is vervangen door de broer van de vakbondsvoorzitter. Vanwege het niet beschikken van knowhow m.b.t. het computersysteem van de Belastingdienst is het schering en inslag dat het systeem uitvalt en/of vastloopt. Belastingbetalers keren onverrichterzake terug naar huis. Het gevolg van dit alles is een complete chaos en inkomstenderving voor de Staat. Het hoofd Personeelszaken directoraat der Belastingen moest plaatsmaken voor een vriendin van de bondvoorzitter. Nog in functie zijnde ambtenaren worden dagelijks geïntimideerd door de bondsvoorzitter, waarbij niet geschroomd wordt uitingen te doen in de richting van baanverlies. Opvallend is dat hoogopgeleide ambtenaren (met fiscale kennis) plaats moeten maken voor loyalisten van de bondsvoorzitter. Het advies aan de minister van Financiën zou zijn: voer een hervorming of reorganisatie uit, maar niet met een bondvoorzitter die als primaire taak zou moeten hebben het behartigen van de belangen van de belastingambtenaren. Als een bondvoorzitter ertoe overgaat om kritische ambtenaren buiten functie te laten plaatsen, dan mag u zelf oordelen hoe betrouwbaar zo iemand kan zijn. Tot slot wil ik de Minister meegeven wanneer FC Barcelona niet presteert, wordt niet de speler ontslagen maar de trainer, precies zoals u dat hebt gedaan bij de Douane.

error: Kopiëren mag niet!