Moederbond organiseert 3-daags conferentie bij 65-jarig bestaan

Op 20 januari 2016 bestaat AVVS ‘De Moederbond’ 65 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert ‘De Moederbond’ een 3-daagse conferentie getiteld ‘Suriname 3.0’, met als subtitel ‘Een wetenschappelijke visie die leidt tot een planmatige aanpak en een duurzame ontwikkeling’. Er zullen 15 inleiders aanwezig zijn om hun wetenschappelijk onderbouwde en vernieuwende visie aan het gehoor voor te leggen. Hierna wordt met een panel en daarna plenair de discussie voortgezet met de toehoorders in de zaal. De conferentie wordt gehouden van 20 tot en met 22 januari in de Banquet Hall van Hotel Torarica.
‘Wij zijn als vakcentrale dienstbaar naar de gemeenschap en dientengevolge hebben wij de taak om altijd op te komen voor de belangen van werkenden. Ook hebben wij de taak oplettend te zijn als het gaat om sociaaleconomische en politieke omstandigheden in relatie tot de belangen van arbeiders. Dat is ons recht en dat is vastgelegd in de grondwet. De Moederbond werkt mee aan goede wetgeving voor de steeds groter wordende groep werknemers, die op contractbasis in dienst worden genomen.’ Dit zegt Errol Snijders ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de vakcentrale. ‘Artikel 30 in onze grondwet stelt dat de vakbeweging moet worden betrokken reeds bij het maken van de plannen door de regering. Wij willen meediscussiëren over de ontwikkeling van Suriname. De conferentie biedt een platform aan deskundigen om analyses te maken en adviezen te geven over de verschillende sectoren van onze economie. Deze adviezen zullen worden aangeboden aan de regering voor de uitvoering van hun beleidsvoornemens. Om te spreken met de woorden van Cyril Daal…….’Wij, de vakbeweging, weigeren ons verder op te stellen als een cao-machine!’, aldus Snijders.

error: Kopiëren mag niet!