Mersd-studenten maken meningen diverse groepen samenleving bespreekbaar

MERSDDe studenten van cohort vijf en zes van de opleiding Master in Education and Research for Sustainable Development (Mersd), hebben voor het vak ‘Voices voor Sustainable Development Goals’ onderzoek verricht, die betrekking hebben op de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het doel van dit onderzoek, was het bespreekbaar maken van de meningen van diverse groepen uit de samenleving op beleidsniveau. De onderzoeksresultaten zijn gespresenteerd op een seminar, welke in de University Guesthouse werd gehouden. Educatie, gezondheid en cultuur, zijn enkele van de onderwerpen, die aan de orde kwamen.
Geen betrokkenheid verpleegkundigen bij beleidsaangelegenheden
De studenten, die de aandacht schonken aan verpleegkundigen en de gezondheidssector, kwamen tot de conclusie, dat er geen of zelden betrokkenheid is van de verpleegkundigen voor wat betreft het maken van beleid op het gebied van de gezondheidssector. Daarnaast zijn de verpleegkundigen van mening, dat er een eenduidige functiebeschrijving moet komen, waardoor een ieder precies weet, welke taken ze hebben en wat van hen verwacht wordt. Naast betere salariering, het voorkomen van brain drain, een goed werkende klachtencommissie, competent gericht onderwijs, moderne gezondheidszorg en het ter beschikking hebben van voldoende werk materiaal, zijn de verpleegkundigen ook voorstander van een eigen Surinaamse profiel voor verpleegkundigen. Thans is het verpleegkundig profiel meer gebasseerd op dat van Nederland.
Social media hebben wel degelijk impact op schoolprestaties
De studenten, welke de aandacht schonken aan de invloed van social media op schoolprestaties, kwamen tot de conclusie dat social media wel degelijk impact hebben op de schoolprestaties van jonge studenten. In de praktijk is gebleken, dat social media makkelijk bereikbaar zijn en de kosten beperkt zijn voor wat betreft de toegankelijkheid. De groep is onder andere nagegaan hoeveel studenten beschikken over een Facebook account, hoeveel keren per dag gebruikt wordt gemaakt daarvan en wat de invloed hiervan is op de leerprestaties. De meeste respondenten gaven aan dat het gebruik van social media, in deze Facebook, geen invloed heeft op hun leven. Echter is bij het doorvragen gebleken, dat deze vorm van social media wel invloed heeft op de leerprestaties. Een aantal studenten gaven aan, dat ze hebben gemerkt dat ze achteruit zijn gegaan in hun leerprestaties en een ander deel gaf aan dat ze social media juist voor educatiedoeleinden gebruiken. Middels Facebook proberen de studenten andere studenten te helpen met hun schoolzaken en ze kunnen ook hulp vragen van andere collegastudenten, als ze niet uitkomen met een bepaald vak.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!