Sewnath Naipal: “Zaken moeten rollen”

2 Sewnath Naipal GÇ£Zaken moeten rollenGÇ¥Voor Suriname zijn de resultaten van de COP21 een kans om haar voorgenomen plannen gedaan te krijgen. Het land wil met het beschermen en uitbouwen van de kustlijn, het toepassen van alternatieve vormen van energieopwekking, het beschermen van de verschillende ecosystemen, een intensieve bewustwordingscampagne en milieuonderwijs een bijdrage leveren in de strijd tegen de opwarmende aarde. Een van de eerste stappen zal zijn het kweken van kader, het versterken van het aanwezige kader en desbetreffende instituten. Wij zien bijvoorbeeld de Caribbean Natural Resources Institute (Canari) in het kader van het tot stand brengen van een samenwerking met regeringen in het Caribisch gebied in Saint Lucia en Trinidad wel al bewegen. Zij brachten onlangs twee beleidsstrategieën uit.
De eerste beleidsstrategie gaat over de versterking van de institutionele regelingen in Trinidad en Tobago voor aanpassing aan de klimaatsverandering, om formulering van beleid en uitvoering te vergemakkelijken. De tweede beleidsstrategie gaat over het inschakelen van het maatschappelijk middenveld in Saint Lucia om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatsverandering. Dit spreekt in ieder geval van bewegingen in het Caribisch gebied.
Tijd en klimaat laten niet op zich wachten
Echter is er in Suriname geen beweging te zien. Het zou kunnen dat deze conclusie getrokken wordt, omdat er geen bekendheid wordt gegeven aan de ontwikkelingen. Het zou in ieder geval niet zo mogen zijn dat de mooie woorden in Suriname bij mooie woorden blijven.
Volgens klimaatdeskundige Sewnath Naipal zal er zeker werk van moeten worden gemaakt, gezien de tijd en het klimaat niet op zich laten wachten. “Ik ben het ermee eens dat zaken moeten rollen. We hebben weinig tijd, 2020 nadert. De temperatuur blijft maar stijgen. Tegen die tijd moeten wij een heleboel zaken al gedaan hebben. Samen met mij waren ook vertegenwoordigers van het kabinet van de president en het ministerie van Buitenlandse Zaken erbij. Zij zijn er dus in ieder geval van op de hoogte. Ik weet dat zij communiceren en de informatie aan het verwerken zijn. Wanneer zij van start gaan, weten wij niet. Dat moeten zij wel zeggen”, zegt Naipal.
Voor de COP21 werd er in Suriname een Nationale Klimaatconferentie gehouden. Het lag in de bedoeling dat bij terugkeer er weer met de conferentie zou worden gekoppeld. Deze terugkoppeling zou de communicatie tot stand moeten brengen. Er zou dus moeten worden gesproken over wat er gedaan zal worden, hoe dingen gedaan zullen worden en wat we zullen doen. “Voor de wereld is mitigatie van belang. Ook voor het Caribisch gebied, dat laag gelegen is, is het belangrijk. Er zal wel een regionale samenwerking moeten komen. Maar als het gaat om adaptatiemaatregelen, dan komen wij weer neer op lokaal gebonden maatregelen. Adaptatie is landgebonden.” Binnen het adaptatieprogramma staat ook het mangroveproject, dat door Naipal in samenwerking met Conservation International Suriname te Weg naar Zee is geïnitieerd. Naipal zegt dat veranderingen een proces zijn en het proces te Weg naar Zee normaal doorgaat.

Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!