Gedragscode essentieel bij succesvol uitvoeren projecten

Gedragscode essentieel bij succesvol uitvoeren projecten.2“Het is belangrijk te weten hoe met je doelgroep om te gaan. Vooral is kennis nodig over hun gewoonten en gebruiken, zeden, normen, waarden, cultuur, geloof, taal en alle andere aspecten die de communicatie alsook samenwerkingsverbanden en ook het vertrouwen. Dit is van essentieel belang en kan gezien worden als een voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van duurzame projecten.” Dit zei Humphrey Dundas, voorzitter van Suricorps For Development, gisteren tijdens de presentatie “Contour module competentiegerichte gedragstoolkit voor vrijwilligers en staf van Suricorps for Development”. Ex-dc Raymond Landburg heeft deze presentatie verzorgd en de contouren samengesteld. Volgens hem wordt het aspect over hoe om te gaan met de verschillende groepen, voornamelijk in het achtergestelde gebieden van ons land, over het hoofd gezien. Dit kan leiden tot fricties in de samenwerking met die gemeenschappen.
Vanwege de verscheidenheid aan culturen in ons land, geschiedt de uitvoering van projecten ook op verschillende manieren en wordt hiermede de specifieke gedragscodes vaak over het hoofd gezien door ontwikkelingsdeskundigen. Ook de geografische ligging en de sociaaleconomische situatie in een bepaald deel van het grondgebied moeten worden meegenomen bij het samenstellen van de toolkit, gaf Landburg aan. “De leefgewoonten van de Aukaner in Moengo verschilt van die van de Aucaners van Granborie en weer ten opzichte van die in Davisbuiten. Het is daarom nodig voor elke cultuur, doelgroep en gemeenschap om een eigen module te maken en wel samen met kenners, actoren en deskundigen van het betreffende gebied.”
Het ligt thans in de bedoeling om de contouren voor deze toolkit verder uit te bouwen. Hiertoe zal ondersteuning worden gevraagd van de verschillende commissariaten en de bestuursdiensten, alsook zullen experts uit de verschillende ressorten worden gerekruteerd, waarin Suricorps actief bezig is en zal zijn. De toolkit alsook de algemene gedragsregels, zullen onder meer bevatten gedragsregels bij het omgaan met elkaar, in het veld en met overige partners.

error: Kopiëren mag niet!