WWF start onderzoek invloed zandwinning langs kust

Sinds 1 januari 2016 mag er geen schelpzand meer worden gewonnen langs de kust. Dit kondigde minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen eind vorig jaar aan. WWF Guianas ondersteunt dit verbod op zandwinning vlak voor het begin van het zeeschildpadlegseizoen van harte. Begin februari zal een onderzoek van start gaan naar de invloed van zandwinning op de natuurlijke kustdynamiek. De kust van Suriname is heel dynamisch; onder invloed van de Guyanastroom verplaatsen stranden en modderbanken zich geleidelijk in westelijke richting. De kust bestaat voornamelijk uit modder, slechts op enkele plekken wordt zand afgezet. Zo ook op Braamspunt, waar sinds enkele decennia zand wordt gewonnen voor de (wegen)bouw. Momenteel zijn er 13 concessiehouders actief langs de kust. Samen winnen zij naar schatting zo’n 3000 m³ zand per dag.
In 1989 is reeds een studie uitgevoerd door R.M. Westerink in opdracht van de Stichting Planbureau Suriname, waarin het advies werd gegeven onmiddellijk te stoppen met zandwinning op Braamspunt. In de eerste plaats kan het verwijderen van zand leiden tot versnelde erosie van de kust, waardoor het binnenland van Suriname meer risico loopt op overstromingen. Bovendien kunnen de stranden beschouwd worden als een unieke bescherming van het binnenland tegen stormen en hoge golven. In het licht van klimaatsverandering en een stijgende zeespiegel kan het belang van het behoud van zandstranden daarom niet worden onderschat. Ten tweede betekent het afgraven van de stranden grondverlies voor vissers en toeristische activiteiten. Bovendien is Braamspunt sinds enkele jaren een belangrijk legstrand voor zeeschilpadden. De legstranden zijn geleidelijk naar het westen verplaatst, waardoor de legstranden nu overlappen met de zandwinningconcessies. In 2015 zijn ruim 2.900 zeeschildpad nesten geteld op Braamspunt.
In februari zal een onderzoek, onder leiding van professor Anthony, van start gaan. Anthony, professor geomorfologie aan de Universiteit van Marseille in Frankrijk, heeft ruime ervaring in de regio en zal satellietbeelden analyseren en veldonderzoek doen naar de invloed van zandwinning op kusterosie, kustbescherming, diersoorten en zeestromingen. Het verzamelen van de nodige data voor de studie zal gebeuren in samenwerking met lokale experts en/of studenten. De verwachting is dat dit onderzoek het advies R.M. Westerink zal onderstrepen. Voorlopig zullen de zeeschildpadden op Braamspunt in ieder geval een rustige plek vinden om hun eieren te leggen.

error: Kopiëren mag niet!