Vermissing jaarverslagen Juspol geen ramp voor Van Dijk-Silos

De integrale jaarverslagen van het ministerie van Justitie en Politie, voor de jaren 2012, 2013, 2014, zijn niet te vinden. Volgens minister Jennifer van Dijk-Silos heeft ze de jaarverslagen nooit onder ogen gekregen. “Ik heb inderdaad geen jaarverslagen overgedragen gekregen. Ik heb ze dus nooit gezien. Je moet die jaarverslagen hebben om te weten wat je moet continueren. Eigenlijk had ik een ministerie overgenomen en ik wist niet wat ik moest continueren”, zegt de minister. De minister voert nu zijn eigen oriëntaties en assessments uit op al hetgeen reilt en zeilt binnen het ministerie.

2016 is jaar van opruimen
“Als ik kijk naar mijn structuur zou je de data moeten krijgen van je korpsen. Die hebben hun data wel. Verder zou ik het van de directeur moeten krijgen. Hij voert uit. Die heeft als eerste manager de afdelingen onder zich”, zegt de minister. Van Dijk-Silos heeft geen andere bron van informatie. Dat maakt dat zij op grond van haar eigen assessments zal moeten werken. “Ik ga met mijn eigen assessments moeten werken. Ik ben best tevreden met wat ik tot nu toe heb. Het niet vinden van de jaarverslagen is voor mij geen geweldige ramp. Dat heeft te maken met het feit dat ik letterlijk veranderde inzichten invoer”, stelt de minister.
Aan de andere kant zal er ook moeten worden gekeken naar het beginsel van verantwoording van het uitgevoerd beleid bij het ministerie tijdens het regiem van de vorige minister. Van Dijk-Silos geeft aan dat zij daar niet direct mee is begonnen, omdat dat proces haar in haar traject zou ophouden. “2016 is het jaar van opruimen. Dat betekent niet dat ik mensen zal wegjagen. Het betekent dat wij alles wat krom is, gaan rechtzetten. En dan komen wij op het punt van de verantwoording van het beleid”, aldus de minister van Juspol.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!