Prostitutie bij meisjes tussen 12 en 19 jaar

Prostitutie bij Meisjes tussen 12 en 19 jaar een gevolg van een complex van factoren 2
Prostitutie bij Meisjes tussen 12 en 19 jaar een gevolg van een complex van factoren.1Buurtorganisaties in Suriname trekken aan de noodrem. Meisjes tussen 12 en 19 jaar prostitueren op grote schaal, vooral in en om Paramaribo. Volgens de buurtwerkers doen jonge meisjes dit om hun studie te bekostigen, of om te kunnen eten, maar anderen gewoon voor het geld. Buurtorganisaties zeggen dat de Surinaamse overheid niets doet en dat zij er alleen voor staan. Deze kwestie is volgens Henry Mac Donald, gewezen ambassadeur van Suriname bij de Verenigde Naties, heel serieus en ernstig. Eenvoudig de zaak constateren en kritiek leveren, is volgens hem gemakkelijk, maar er moet zeker over worden nagedacht hoe wij individueel maar ook als volk hieraan iets kunnen doen. “Suriname is een klein land, dus kunnen dergelijke problemen sneller en effectiever worden aangepakt. Wij kunnen ons niet permitteren om een hele generatie te verliezen”, stelt Mac Donald. Terwijl wij ons op de grote dingen focussen, is de bottomline het gebrek aan de geestelijke vrijheid en een alternatieve perspectief. Doordat mensen mentaal gevangen zijn, is hun belevingswereld beperkt. “Dingen die op hen afkomen, zijn de alternatieven. Men kent geen andere. De focus is op de symptomen, terwijl het op de geestelijke vrijheid moet worden gelegd (de voorwaarde voor duurzame ontwikkeling)”, stelt psycholoog Roy Bhikharie.
Het vaststellen van de oorzaak van dit probleem is volgens Bhikharie geen gemakkelijke job. “Je kunt zeggen dat het komt door armoede, maar een heleboel arme mensen kiezen niet voor dat pad. Je kunt ook niet zeggen dat het aan de ouders ligt. Men leert hen goede dingen, de kinderen gaan op straat en houden de ouders voor de gek”, zegt de psycholoog. Bhikharie legt uit dat dit geheel te maken heeft met een complex van factoren. De omstandigheden in het land zelf zijn zeker niet uit het oog te verloren. De beschikbaarheid van primaire behoeftes (levensomstandigheden) zijn dus van belang. Op een ander niveau kan worden gekeken naar de situatie in huis: ouderlijke controle, buurtcontrole, schoolcontrole en de mogelijkheid om die controle uit te oefenen.
Prostitutie is manier om uitspattingen te voorkomen
“Aan de andere kant heb je de pooiers die in dienst staan van de rijkelui. Er is altijd een markt geweest voor prostitutie. Prostitutie heeft ook een functie in de samenleving, omdat niet een ieder dat geluk heeft om zijn of haar seksuele behoefte te bevredigen. Prostitutie is dus een manier om verkrachtingen en andere uitspattingen te voorkomen. Die functie wordt in beginsel niet meer toebedeeld aan een speciale groep. Het wordt nu ingeburgerd. Het is een deel geworden van alles. Vroeger waren er bepaalde plaatsen waar het gebeurde. Nu gebeurt het overal”, stelt Bhikharie. Volgens hem zijn alle machten hiervan op de hoogte. Delen daarvan profiteren er ook van, maar niemand doet er wat aan.
“Ik kom niet aan de vrije wil van de mensen. Men mag doen en laten wat men wilt. Maar mijn punt is: heb je een vrije keuze om te doen wat je doet, of voel je dat je geen alternatief hebt?
Deze kinderen hebben geen alternatief dat hen een perspectief biedt”, stelt Bhikharie.
Het schort volgens de psycholoog niet alleen bij de controlemechanismen, maar vooral ook aan informatie en betrouwbare instituten waar men zonder angst naar toe kan gaan. Het lijkt erop dat men aan hun lot is overgelaten. Mac Donald merkt op dat het opvallend is dat veel van zulke kinderen geen schoolgaande kinderen zijn. Hij zegt dat een verandering geëist moet worden door de politici, ngo’s, kerken, maatschappelijke groeperingen en ouders. Dit, om de kinderen enthousiast te houden voor de schoolbanken.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!