Amzad Abdoel heeft geen antwoord op drastisch stijging valutakoers

Abdoel heeft geen antwoord op drastisch stijgende    valutakoersAssembleelid Amzad Abdoel, lid van de vaste commissie Financiën in De Nationale Assemblee (DNA), heeft helemaal geen antwoord op de steeds stijgende valutakoers. De parlementariër die weigerde uitgebreid in te gaan op vragen van Dagblad Suriname, zegt dat het ministerie van Financiën samen met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) bezig is met een aantal maatregelen. Hijzelf zal slechts tijdens de begrotingsbehandeling over financiële zaken praten. “Ik weet dat ik als parlementariër altijd mag praten, maar ik wil niet. Ik wil op dit moment niet uitkomen”, stelt de NDP’er. Ondanks vaststelling van een bankkoers van SRD 4.04 voor de US dollar en Eurokoers van SRD 4.40, is de valuta helemaal niet voor deze koers te vinden. De valutakoers voor de US dollars op de zwarte markt is thans gesteld op SRD 5.35 en de Eurokoers op SRD 5.75. Beide koersen zijn de laatste dagen buiten proporties toegenomen. Om zaken nog erger te maken, zijn er zelfs valse biljetten van SRD 50 en SRD 100 in het betalingsverkeer aangetroffen. Tijdens de eerste ronde van de begrotingsbehandeling heeft Doe-parlementariër Carl Breeveld ook gewag gemaakt van het feit dat de bankkoers van de moederbank niet uitvoerbaar is voor vele Surinamers. Volgens Breeveld heb je dan te maken met het feit dat er op de markt het bedrag vaak niet te krijgen is. “Dan betekent het natuurlijk ook dat mensen die producten hebben aangeschaft en moeten betalen, nu in een andere situatie terechtkomen.” Hij zou graag duidelijke richtlijnen willen hebben van het ministerie van Financiën.
Suriname heeft economische groei gekend die hoger is dan bepaalde landen in het Caraïbisch gebied
Abdoel legde in juli 2015, na de presentatie van de toenmalige monetaire autoriteiten, uit dat de regering in haar afgelopen vijf jaar consistent is geweest met de presentatie van cijfers. Volgens hem heeft Suriname een economische groei gekend, die hoger is dan bepaalde landen van het Caraïbisch gebied. “Wij hebben het volk voorgehouden dat wij een importdekking hebben van hoger dan de internationale norm van drie maanden.” Abdoel zei dat de wisselkoers stabiel is gebleven en er helemaal geen sprake was van een opkomende devaluatie van de Surinaamse munt. Volgens hem moesten de maatregelen op dusdanige manieren getroffen worden dat de koopkracht van de doorsnee consument niet achteruit zou gaan. De politicus zei verder dat de Surinaamse economie wel degelijk is gegroeid. In 2014 was dat volgens hem tussen de 3 en 4%. Voor 2015 voorspelde hij een groei van tussen de 2 en 3%. “Wij halen dit wel zeker”, aldus Abdoel, toen als voorzitter van de vaste commissie Financiën. Ondanks geruststelling van Abdoel kwam uiteindelijk de devaluatie van de Surinaamse munt in november 2015.

Zelfs interventie krijgt USD-koers niet beneden SRD 4.70

De verschillende cambio’s in Suriname zitten wat de Amerikaanse Dollar betreft al fors boven de CBvS-koers. De cambio’s zouden conform de instructie van de moederbank niet boven een koers van maximaal SRD 4.20 voor een dollar moeten vragen. Zelfs bij de lokale banken is het moeilijk om valuta tegen de CBvS-koers te krijgen. Burgers melden dat een aantal banken niet eens bereid zijn om valuta te verkopen. Pogingen om een reactie van de Vereniging van Bankiers te krijgen, mocht echter niet baten. Uit de cambio- en zakenwereld blijkt echter dat de CBvS vermoedelijk ook meedoet aan de koersopdrijving. Hierdoor is de 4.20 niet meer aan te houden. Ondanks interventie van de CBvS verwachten de cambiohouders dat de koers hoogstwaarschijnlijk niet onder de 4.70 zal komen.
Derde devaluatie is onvermijdelijk
Volgens assembleelid Mahinder Jogi maakt de regering een derde devaluatie onvermijdelijk. Immers zijn de eerste en tweede devaluatie op dezelfde wijze begonnen. Het huidige beleid volgens de VHP’er is nog steeds gericht op de populistische wijze van uitgeven. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft in december in de eerste ronde van de regering bij de begrotingsbehandeling aangegeven dat devalueren van de SRD op 18 november niet zijn eerste keus was. Pas toen er geen andere oplossing gevonden kon worden, werd de SRD gedevalueerd. Hoefdraad wilde een zachte landing hebben voor de SRD die reeds in waarde aan het verminderen was. Echter zat een geleidelijke koersaanpassing er toch niet in. Gelijktijdig verzekerde de bewindsman dat er geen tweede devaluatie op komst is. De Vereniging van Cambiohouders voelde zich eerder genoodzaakt een beroep te doen op het bedrijfsleven en de burgerij om niet mee te doen aan de valutagekte door hun geld om te zetten in valuta.
FR

error: Kopiëren mag niet!