RO lanceert campagne duurzame ontwikkelingsdoelen

In het Lalla Rookh-gebouw heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling officieel de campagne ‘Localizing the Sustainable Development Goals (SDG)’ gelanceerd. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met UNDP en Suricorps Foundation for Development en heeft als doel Surinaamse burgers te informeren over de duurzame ontwikkelingsdoelen, die in september in de algemene vergadering van de Verenigde Naties (VN) zijn aangenomen. Verder zal ook de visie over de ontwikkeling van de gemeenschappen vastgesteld worden en in een document worden vervat. Betreffend document zal als basis dienen om toekomstige projecten te kunnen uitvoeren. Alle relevante afdelingen van het ministerie zijn op dit moment betrokken bij dit project. Om in dialoog te gaan met de burgers worden er diverse sessies georganiseerd, waarbij medewerkers van het ministerie, Stichting FOB en Suricorps worden getraind door externe experts. Voor dit project is een bedrag van US$ 180.000 vrijgemaakt, waarvan op dit moment US$ 80.000 ter beschikking is gesteld. Het project Localizing SDG is begroot voor een bedrag van US$ 30.000.
UNDP-vertegenwoordiger Alexis Armstrong geeft aan dat het ‘lokaliseren’ van de duurzame ontwikkelingsdoelen heel belangrijk is voor elk individu in Suriname en niet alleen voor het UNDP. Het project hangt veelal af van de samenwerking van de lokale bevolking, lokale stakeholders en lokale overheden. “In Suriname zijn de sociale, economische en ecologische dimensie met elkaar verweven. Suriname is het meest beboste land in de wereld en dus moet er gekeken worden hoe je de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling zal ontwikkelen en lokaliseren. Het ligt aan de inspanningen van de Surinaamse regering en de UNDP”, aldus de UNDP-vertegenwoordiger.
Buza-vertegenwoordiger en ambassadeur Fidelia Graand–Gallon heeft Suriname vertegenwoordigd in augustus bij de presentatie van de SDG. Suriname heeft ook zijn bijdrage geleverd in het achterhalen wat de SDG kan beteken voor het Caribisch gebied en wat eventueel de knelpunten zijn. De Buza-vertegenwoordiger zegt dat Suriname en wel Buza in deze een goede prestatie heeft geleverd bij het tot stand komen van de SDG. De SDG hebben het welzijn van de gemeenschappen centraal gesteld in alle 17 doelstellingen. Er is een holistische aanpak nodig, waarbij de doelgroep nauw betrokken wordt in het vertalen van de doelen in het jargon van de lokale bevolking. Bij het betrekken van deze groep begrijpen zij waarover er gesproken wordt. Verder heeft zij het ministerie aanbevolen om enkele SDG-doelen, waaronder doelen 6, 7 en 8, aan te nemen. Bij het formuleren van de implementatie van deze doelen is het belangrijk dat vrouwen in alle achtergestelde gemeenschappen gemobiliseerd worden hierin ownership te nemen en dat er een sociaal programma ingebouwd wordt.

error: Kopiëren mag niet!