Guillermo Samson: “Iedere move CBvS mondt uit in chaos”

Behalve biljetten van SRD 100 blijken nu ook valse SRD 50 biljetten in omloop te zijn. De politie en de Centrale Bank van Suriname hadden in 2013 gewaarschuwd voor valse SRD 100 biljetten in omloop. Nu blijken er weer valse biljetten op te duiken. Een marktverkoper heeft volgens een bron van Dagblad Suriname afgelopen weekend een vals biljet van SRD 50 gebruikt om zijn entree te betalen bij een recreatieoord. De man wist niet dat het om een vals biljet ging. Hij kende de verschillen tussen de vervalste en de originele biljetten niet. Bij vergelijking zag hij het verschil zelf ook wel. De marktverkoper kon niet verklaren van waar hij het geld had. Hij vindt het erg dat hij benadeeld is, terwijl hij hard moet werken voor zijn geld.
Een andere betrokkene moest bij een verzekeringsagent in het district Para betalen voor een WAM-verzekering. Een biljet van SRD 50 bleek vals te zijn. De man schrok enorm toen bleek dat het om een vals biljet ging. Hij verklaarde dat hij werkzaamheden voor iemand had verricht en die had hem daarmee betaald. Hij zou opheldering hierover vragen.
Geen melding bij de Centrale Bank
Inmiddels zijn wij al een paar dagen verder en komt van de zijde van de Centrale Bank van Suriname nog steeds geen uitleg over de situatie. In een ‘informeel’ statement gaf Dennis Samson, hoofd van de PR-afdeling van de moederbank aan dat er vooralsnog geen meldingen binnen zijn gekomen. De bank heeft met de politie gecommuniceerd en daar is er ook geen melding geregistreerd. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de justitiële autoriteiten zouden volgens een bericht geplaatst op hun eigen website, deze ontdekking hebben gedaan. Waarom er nu opgemerkt wordt dat er geen meldingen van buiten uit zijn, is niet duidelijk. De CBvS zou gisteren nog met een persbericht uitkomen, waarin er aanwijzingen zouden worden gegeven over de echtheid van biljetten. De afdeling voorlichting van KPS kon gisteren niet aangeven als er inderdaad geen meldingen van valsemunterij zijn binnengekomen. Er is informatie opgevraagd bij de afdeling Kapitale Delicten over aangiften en het aantal aangiften, indien die er zijn. Die informatie zal volgens de KPS-voorlichting vandaag worden vrijgegeven.
Burgers moeten alert zijn
Volgens econoom Guillermo Samson zullen mensen nu op de eerste plaats alert moeten zijn om te weten als zij wel of geen vals geld ontvangen. Aan de andere kant wordt goed verdiend geld ingeruild voor geld dat geen waarde heeft. Geld waar tegenover productie staat, wordt gewoon vervangen met papier. “Dit zou indien het op grote schaal gebeurt, het hele geldcirculatiesysteem ontwrichten”, stelt Samson. Over de houding van de moederbank zegt Samson het volgende. “CBvS doet geen uitspraken meer. Ze zijn verschrikkelijk bang geworden, omdat iedere move die ze maken gebleken is in chaos uit te monden. Zij hebben zelf die chaos daar gecreëerd door alle deviezen te laten opraken. Geld is niet alleen maar het monetaire, maar ook het psychologische. Iedere uitspraak kan dus ook psychologische werking hebben. Er is geen vertrouwen meer in de CBvS. Sterker nog, niemand vertrouwt de banken in Suriname. Vandaar dat een ieder al zijn of haar geld het land uitbrengt”, aldus Samson.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!