August Boldewijn: “Merkus moet ontslagen worden”

“Merkus moet ontslagen worden.’ Het onlangs vertoond gedrag van de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) wordt door bestuurskundige August Boldewijn bestempeld als ‘kinderachtigheid en beneden niveau’. Boldewijn neemt geen blad voor zijn mond en zegt dat er opzet in het spel was. Vanaf vrijdag was Merkus onvindbaar en onbereikbaar ‎voor de deurwaarder. Totdat hij maandagmiddag laat uit één van zijn woonadressen tevoorschijn kroop en de stukken die de deurwaarder hem betekende, in ontvangst nam. Boldewijn meent dat Suriname hierdoor zowel nationaal als internationaal te schande is gezet. “Het is verschrikkelijk, het lijkt wel een poptjie patoe.”
Biza moet ingrijpen
“Indien Merkus geen deugdelijke verantwoording kan afleggen waarom hij ondergedoken was, hangt hem ontslag zonder pardon boven het hoofd. Hem kan ernstig plichtsverzuim verweten worden, op grond waarvan hij de laan wordt uitgestuurd.” Boldewijn is van oordeel dat indien Merkus willens en wetens onvindbaar was, omdat hij door zijn handeling als CHS-voorzitter mede zal zorgdragen voor een kwantum aan minderheid aan zetels bij de coalitie, hij maar de eer aan zichzelf moet houden en moet bedanken als voorzitter. Boldewijn zegt met klem dat het CHS een onafhankelijk bureau dient te zijn waar er geen beslissingen genomen worden gebaseerd op politieke voorkeur.
Merkus op cruciaal moment spoorloos
Boldewijn legt er de nadruk op dat de voorzitter van het CHS juist op het meest cruciale moment spoorloos was. “Stel je voor dat er verkiezingen zouden zijn in het land”, uit hij bezorgd en tegelijkertijd kan hij het zich niet voorstellen dat Merkus zichzelf en het instituut waar hij de voorzitter van is, uiterst belachelijk heeft gemaakt. “Ik heb dit nooit eerder gekend in Suriname.” De bestuurskundige meent dat Merkus de verantwoording die op zijn schouders rust als voorzitter van het CHS, onder alle omstandigheden moet dragen. “Behalve dat hij verantwoording moet afleggen, moet hij de consequenties dragen van besluiten die genomen zijn. Durft hij dit niet of is hij niet in staat dat te doen, dan moet hij maar bedanken als voorzitter van het CHS en zich niet kinderachtig zogenaamd schuil houden”, stelt Boldewijn. “Wat hij thans heeft gedaan, is verschrikkelijk schandelijk voor Suriname. Hij houdt de ontwikkeling van Suriname bewust achter. Hij moet zich komen verantwoorden aan het volk, waar hij was en wat hij deed.”
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!