Mensen met een beperking worden wederom niet uitbetaald

Wederom zullen mensen met een beperking niet kunnen beschikken over hun geld. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is bekendgemaakt dat de uitbetaling van financiële bijstand/zwakke huishoudens en mensen met een beperking over de maand januari 2016. De uitkeringen zouden ingaande maandag 11 januari 2016 uitbetaald worden. Dit is wegens bijzondere omstandigheden uitgesteld tot nader orde. Wat de reden is dat de betaling is uitgesteld, is vooralsnog niet bekend.
Mensen met beperking worden ook niet vervoerd
Eigenaar en directeur van Akandea Transportbedrijf, Henki Akandea, geeft aan vanaf vrijdag 8 januari 2016 gestopt te zijn met de dienstverlening naar mensen met een beperking. Dit bedrijf is belast met het transport van ongeveer 100 mensen met een beperking, schoolgaanden en werkenden, en wordt uitbetaald door Sozavo. Echter hebben zij vanaf juli 2015 geen vervoerstoelage uitbetaald gekregen. De rekening is sinds 14 oktober ingediend bij Sozavo. Op 3 december heeft dit bedrijf een brief gestuurd naar minister Joan Dogojo met de mededeling het werk te zullen staken vanwege het feit dat het bedrijf al zijn reserves heeft gebruikt in de periode dat het niet betaald is. Volgens Akandea heeft de minister met hen vergaderd op 7 december en is er aangeven dat het bedrijf uiterlijk op 23 december 2015 uitbetaald zou worden. Op 24 december bemerkt de directeur echter dat er nog niet betaald was en is het werk neergelegd.
“Op woensdag 6 januari kregen we weer een uitnodiging van de minister en heeft zij beloofd dat wij op donderdag 7 januari 2016 een deel van het geld zouden krijgen om het personeel uit te betalen en benzinebonnen om te kunnen tanken. We hebben het werk hervat op donderdag, maar er is tot op heden niet betaald. Op vrijdag hebben wij het werk dus weer neergelegd.” Directeur Akandea stelt het vooral erg te vinden voor de mensen met een beperking, maar hij moet zijn personeel betalen. “Het personeel zit nu thuis en het kan niet zo doorgaan”, aldus directeur Akandea. Deze groep is dus helemaal ‘lamgelegd’ en kan zich niet vrijelijk bewegen voorlopig. Niet alleen kan zij niet over hun gelden beschikken, maar kan zij ook niet vervoerd worden.

error: Kopiëren mag niet!