Korpschef beaamt autorisatieprobleem

Waarnemend korpschef Agnes Daniel geeft Dagblad Suriname te kennen dat er inderdaad wat stagnaties zijn bij het hanteren van de procedures voor autorisatie. “Het duurt werkelijk heel lang. Ik kan mij voorstellen dat het van invloed kan zijn op je optreden wanneer je op een bepaald moment door je moeizaam opgebouwde voorraden heen bent. Ik heb wel eens door gerapporteerd gekregen dat medewerkers gelden uit hun eigen zak voorschieten. Ik weet wel dat men incidenteel geld op de afdelingen bij elkaar brengt om dingen te doen, maar ik heb consequent aangehaald dat het niet de werkwijze is. Er is immers geen garantie dat je het geld terug zal krijgen. Er zijn comptabele regels die je moet naleven. Maar ik heb ze ook ervoor gewaarschuwd dat ze niet steeds moeten voorschieten, omdat restitutie van dat geld niet altijd hoeft plaats te vinden. Het is een hele procedure die daaraan vooraf gaat. Ik heb de stagnaties die optreden door de procedure van autorisatie al bij de minister aangehaald en bij haar erop aangedrongen om het proces van autorisatie bij haar collega van Financiën te bespreken, omdat hij daarover uiteindelijk het besluit neemt. Indien alles vlot loopt, krijg je de benodigde spullen al heel snel op de werkplek. De laatste autorisatieaanvraag is in december 2015 weggegaan. Tot vorige week hadden wij de opgevraagde middelen niet gehad en dat werkt toch wel een beetje drukkend op de bedrijfsvoering”, aldus Daniel. “Voorschieten van privégelden, dat is iets wat heel moeilijk is binnen de comptabiliteitswetgeving”, benadrukte de waarnemend korpschef.
Dienstverlening mag er niet onder lijden
“Ik ben met de minister constant in overleg over de autorisatie. Dit moet gauw los komen, anders gaat de dienstverlening inderdaad wat averij lopen. De dienstverlening mag in geen geval eronder lijden. Ik ben op dit moment met mijn directeuren Operatie en Uitvoering in overleg om dit concreet punt nader te beschouwen, zeker nadat ik het bericht in de krant heb gelezen om met een inventarisatie te komen bij verschillende afdelingen. De stand van zaken in de autorisatieaanvraag moet in kaart worden gebracht, zodat de minister wat ‘druk’ bij haar collega kan uitoefenen om de autorisatie wat vlotter te laten verlopen. Wij hebben voor de komende periode de inventarisatie al rond van wat de behoefte is. Deze stukken zijn al in proces. Voor de huidige situatie zal ik me goed laten informeren wie allemaal heeft voorgeschoten om te kijken of er een mogelijkheid is dat zij hun gelden terug kunnen krijgen. Ik zal hen nog eens op het hart drukken dat de medewerkers niet moeten voorschieten”, aldus de korpschef.
De korpschef laat weten dat inmiddels de kredietopening is verleend en zijn de geplaatste bestellingen in uitvoering.

error: Kopiëren mag niet!