Winston Wirht nieuwe belastingdirecteur

Ingaande maandag 11 januari 2016 zal de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, enkele beleids-, technische-, als personeels hervormingen op het ministerie van Financiën in het bijzonder bij de Belastingdienst doorvoeren. De bewindsman heeft aangegeven dat de hervormingen noodzakelijk zijn ter versterking van de dienstverlening, zodat de inkomstenverhogende maatregelen bij de overheid evenals de aanpassingen op het uitgaven beleid op een gedegen wijze kunnen worden toegepast. Ingaande 11 januari 2016, is de directeur van Financiën Liane Pinas-Halfhide ontheven uit haar functie en de leiding zal worden waargenomen door Sandhia Khedoe-Bharos, onderderdirecteur Financiën. Halfhide is als beleidsadviseur ter beschikking gesteld van de minister. Per 11 januarie 2016 wordt Winston Wirht aangewezen om in de functie van directeur der Belastingen waar te nemen. De bewindsman wenst onder de aandacht van de samenleving te brengen dat in het kader van de hervormingen, verschuivingen van het personeel zullen plaatsvinden dwars door het ministerie, maar dat niemand permanent zal worden thuis gezet. Alle medewerkers van het ministerie, met uitzondering van degenen die in strijd handelen met de personeelswet, zullen hun krachten moeten blijven geven aan het ministerie.
Bij de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2016 heeft minister Hoefdraad reeds aangegeven, dat voor de realisatie van de sociale doelstellingen een gezonde economie van eminent belang is. Eveneens is door de bewindsman aangehaald dat voor het gezond maken van de economie er fiscale hervormingen zullen plaatsvinden. Het integrale pakket van fiscale stabilisatie en hervormingen houdt onder andere in: het invoeren van het Integrale Overheidsmanagement Informatiesysteem (IFMIS) dat per 1 januari 2016 is ingegaan. Middels dit systeem zal er een betere liquiditeitsplanning en betalingsuitvoering binnen de overheid plaatsvinden. Ook subsidiesystemen en afdrachten zullen worden ontrafeld en middels duidelijke criteria transparant worden gemaakt. De instelling van een effectief sociaal vangnet dat de kwetsbaren bereikt, financierbaar is en waarbij continuïteit gewaarborgd blijft, zal worden ingevoerd. Het treffen van efficiënte maatregelen bij de inning van belasting en niet-belasting middelen, het afschaffen van oneigenlijke vrijstellingen en het instellen van een beter controlesysteem op de naleving van de plicht van de belastingbetaler behoren eveneens tot de fiscale hervormingen die doorgevoerd zullen worden.

error: Kopiëren mag niet!