Minister Van Dijk-Silos zal grondwet uitvoeren

De overuren van politieambtenaren is al enige tijd teruggebracht. De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk – Silos, geeft desgevraagd aan Dagblad Suriname te kennen dat zij de grondwet zal uitvoeren. De politie en alle korpsbonden hebben een maximum van 100 overuren. Dit heeft te maken met de bezuinigingsmaatregelen die doorgevoerd worden. Sommige politieleden overschrijden de overuren met voorafgaande toestemmingen. Zij worden hiervoor wel uitbetaald. “Wij willen ook voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt met betrekking tot de overuren. Doordat het salaris laag is, werken de ambtenaren zich kapot om hun salaris omhoog te krijgen.” Vandaar dat de minister op een bijeenkomst van het korps heeft aangegeven het incorrect te vinden dat de positie van deze ambtenaren niet wettelijk correct is geregeld. “Het zijn speciale ambtenaren en hun rechtspositie moet duidelijk geregeld worden. Dit is tot nu toe niet geregeld. Hierdoor zijn zij sowieso gekoppeld aan de ambtenarenreeks en dat brengt de onrechtvaardigheid teweeg.” Politieambtenaren verdienen hierdoor een laag salaris en proberen steeds extra uren te werken om het salaris op een aanvaardbaar niveau te brengen. De politiecommissaris en voorzitter van de politiebond gaf aan de minister, ten overstaan van de media, te kennen dat hij SRD 4.100 in zijn loonzakje krijgt. De minister heeft eerder aangegeven dat de grondwet uitdrukkelijk aangeeft dat de inrichting van het Korps Politie Suriname en de recht¬spositie van de ambtenaren van politie bij wet gere¬geld moeten worden.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!