Paul Somohardjo: ‘Volgende week wordt spannend’

Het is te verwachten dat het Centraal Hoofdstembureau volgende week het bevel van de rechter krijgt om de opengevallen vacatures, die zijn ontstaan door de terugroeping van Sapoen en Chitan, te herzien en uitvoering hieraan te geven. ‘Volgende week wordt een spannende week’, aldus PL-voorzitter Paul Somohardjo. ‘Wie macht heeft, maar het recht niet kent, zal door hetzelfde recht zijn macht verliezen.’ Het desavoueren van een rechterlijke uitspraak door het CHS en het niet voorzien in de opengevallen vacatures zijn er de oorzaak van dat de NPS, de VHP en de PL het CHS voor het gerecht zullen slepen. ‘We zijn in de aanval’, aldus de partijvoorzitter die verduidelijkt dat het CHS slechts een uitvoerende taak heeft. ‘Dat het CHS zich het Constitutioneel Hof van Suriname waant door handelingen te plegen waarvoor het totaal niet verantwoordelijk is’, is volgens Somohardjo ‘inbraak plegen in de rechtstaat’. De PL vindt dat het CHS doelbewust het vonnis van de kortgedingrechter, betreffende de terugroeping van Sapoen en Chitan, niet heeft meegenomen in zijn besluit. Het is mogelijk om dit als een uitwijkroute te gebruiken en om eventueel hierop te kunnen terugkomen. De rechter heeft op 30 december 2015 uitspraak gedaan in het kort geding dat door Sapoen en Chitan tegen de PL aanhangig was gemaakt. De politieke partij heeft dit vonnis op 4 januari 2016 omstreeks 14.00 uur ter beschikking gehad. Op dezelfde dag is het CHS om 16.00 uur in beraad bijeen gekomen, om tegen 21.00 uur tot het besluit te komen dat er geen vacature is ontstaan en er dus niet in opvolging van Sapoen en Chitan hoeft te worden voorzien. Het betreffende proces-verbaal heeft het CHS de volgende dag, en wel op 5 januari 2016, aan de PL doen toekomen. Hieruit trekt de PL de conclusie dat als er geen commotie was ontstaan over dit besluit van het CHS, dit als een gepasseerd station zou worden beschouwd. Nu daartegen wel bezwaar is, wordt de uitwijkroute ingezet en wordt aangegeven dat als CHS het vonnis in handen had gehad, het daarmee rekening had kunnen houden. ‘De cruciale vraag is of het CHS het vonnis nodig heeft om de vacatures in te vullen. Het CHS moet zijn werk doen conform zijn taakstelling. Nu Sapoen en Chitan conform de statuten van de PL correct zijn teruggeroepen, dan ontstaat die vacature en moet CHS daarin voorzien.’
Hoewel de rechter vonnis heeft gewezen dat Sapoen en Chitan volgens de wettelijke bepalingen zijn geroyeerd door de partijraad van de PL, weigert het CHS om de opengevallen vacatures in te vullen met Barkat Mohab Ali van de VHP en Prem Sardjoe van de NPS. PL-voorzitter Paul Somohardjo zegt dat het vonnis van de kortgedingrechter duidelijk is: de terugroeping van Sapoen en Chitan is een feit. Op basis hiervan moet het CHS dan ook voorzien in de opvolging van beide heren. Nu het CHS zich op het standpunt heeft gesteld dat er geen vacature is ontstaan, waardoor er geen reden is om in de opvolging te voorzien, vindt de PL dat het CHS een rechterlijk vonnis naast zich neerlegt en in feite de rechterlijke macht desavoueert.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!