‎VHP’ers die partij schaden, hangt royement boven het hoofd

Asiskumar Gajadien
Asiskumar Gajadien
VHP’ers die handelingen plegen die niet stroken met de lijn van de VHP en de partij schade berokkenen, hangt een royement boven het hoofd. Bestuursleden en assembleeleden die een scheve schaats hebben gereden en schade hebben toegebracht aan de partij, zullen door het partijcongres geroyeerd worden, terwijl gewone leden door de integriteitscommissie en geschillen-/beroepscommissie van de partij hun royement zullen aanhoren. Alvorens royement te hanteren kan de partij ook andere disciplinaire maatregelen als ontevredenheidsbetuiging of berisping of schorsing gebruiken met de nieuwe statuten. ‘In de rij van wijzigingen van de statuten van de partij zijn de gronden die de directe aanleiding zouden vormen voor het royeren van een persoon nader gedefinieerd. En dit is het verschil’, geeft Asiskumar Gajadien aan in gesprek met Dagblad Suriname. Hij verduidelijkt dat het aspect royement altijd was opgenomen in de statuten, maar de gronden niet nader waren gedefinieerd. ‘De VHP heeft geen cultuur voor het royeren van mensen. We staan niet te springen om dat te doen’, wuift hij de mogelijke vrees die er zou heersen onder de VHP’ers, weg. Juist in de achterliggende jaren zou gebruik gemaakt kunnen worden van de mogelijkheid voor het royeren, aangezien dit niet gedefinieerd was. Maar dit is achterwege gelaten, legt Gajadien de nadruk op.
Overlopen alvast beloond met royement
Als voorbeeld noemt het assembleelid dat overlopen beslist niet in dank afgenomen zal worden. ‘Dit zal beloond worden met royement.’ Ook personen die pretenderen VHP’er te zijn, maar op andere politieke podia de partij schade berokkenen, zullen geroyeerd worden. Het assembleelid voegt aan toe dat in verband met de statutenwijzigingen betrekking hebbende op het nader definiëren van het royement er speciaal een integriteits- en geschillencommissie in het leven geroepen zullen worden. Bij deze commissies kunnen de leden die gedreigd worden geroyeerd te worden, hun royement aanvechten.
Congresbestuur onafhankelijk van partijbestuur
Het is ook van belang dat het congresbestuur onafhankelijk staat van het partijbestuur. Dit is één van de zaken die Gajadien vanaf de periode van de Vernieuwingsbeweging heeft gepleit. Hij legt er de nadruk op dat het partijcongres het hoogste orgaan is van de partij. Zij heeft een aantal verantwoordelijkheden, waaronder het kiezen van een hoofdbestuur, het algemeen beleid van de partij goedkeuren en het eventueel aanbrengen van wijzigingen in het beleid. Terwijl het hoofdbestuur het karakter heeft van uitdragen van de partij naar buiten toe, het uitvoeren en het doen van voordrachten. Dat beide organen onafhankelijk van elkaar staan, is volgens Gajadien meer dan vanzelfsprekend. ‘Je kunt geen verkiezing van het hoofdbestuur organiseren en jezelf als kandidaat stellen’, aldus Gajadien.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!