Jogi: ‘Falen grondconversieproject door te hoge prijs’

Jogi Falen grondconversiepilotproject door te hoge prijsParlementslid Mahinder Jogi is nog steeds een fervente voorstaander van het grondconversieproject dat vorig jaar middels een pilotproject te Flora is geïnitieerd door de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (ROGB), Steven Relyveld. Vanwege het feit dat er vanuit de gemeenschap matig is gereageerd op de mogelijkheid om hun domeingronden (recht op erfpacht of grondhuur) om te zetten in eigendom, zou het project nu kunnen worden stopgezet. Relyveld had bij het pilotproject reeds aangegeven dat het project eerst geëvalueerd zou worden alvorens tot verdere uitvoering op landelijk niveau zou worden overgegaan. Jogi zegt dat de prijs die per vierkante meter voor de conversie wordt gevraagd, veel te hoog ligt. Dit is de reden waarom de burgers volgens hem niet met enthousiasme hebben gereageerd op deze optie. “Als mensen Euro 20.000 voor de conversie moeten betalen, terwijl zij in dezelfde omgeving een eigendomsperceel voor Euro 15.000 kunnen kopen, dan gaan ze liever gewoon een eigendomsperceel kopen”, redeneert Jogi.
NDP-fractieleider Andre Misiekaba had in DNA kenbaar gemaakt niet voor het project te zijn, omdat het volgens hem meer nadelen dan voordelen zou hebben. Ten eerste zouden de domeingronden uit de boezem van de Staat verdwijnen en ten tweede zouden de opbrengsten voor de staat maar ‘korte termijn inkomsten’ zijn. Jogi zegt dat de vrees bestaat dat enkele mensen terreinen zullen opkopen. “Als mensen terreinen opkopen, komt dit nog steeds ten goede aan de Staat. Heel belangrijk is ook dat je daardoor een verzadiging op de markt zal krijgen. Als er een groot aanbod aan eigendomsgrond is, gaan de prijzen van kavels namelijk omlaag. Hierdoor zullen meerdere mensen in de gelegenheid zijn om een perceel te kunnen kopen.” De reden waarom er in Suriname een woningnood is, ligt volgens Jogi vooral in het feit dat de meeste mensen zich geen kavels kunnen veroorloven. Als zij dit wel kunnen, kan de overheid de voorgenomen bouw van 18.000 woningen dan ook eerder realiseren. Jogi verwacht dat als de overheid de prijzen voor conversie per vierkante meter omlaag brengt, er meer mensen zullen willen kopen. Dit, omdat de wil wel aanwezig is, maar het geld niet, redeneert hij. Daarnaast vindt Jogi dat er geen beperkingen moeten worden opgelegd. Mensen over het gehele land moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun gronden te converteren en niet de mensen in slechts delen van gebieden. De zaak moet volgens hem opengegooid worden en daarna pas geëvalueerd. Een goede opstart is volgens de parlementariër een betere garantie voor succes. De voordelen van conversie moeten duidelijk op een rijtje gezet worden, stelt hij.
“De zekerheid, goedkope bouwkavels, het opzetten van woningen, inkomsten voor de Staat zijn enkele voordelen, maar je zal ook meer investeringen krijgen in de onroerend goed sector. Dit leidt dan weer tot sterkere gezinnen, zelfstandigheid en ontwikkeling. De conversie is een goede gelegenheid om een heleboel problemen in het land op te lossen. De zaak moet in een breder perspectief geplaatst worden en men moet meer toekomstgericht gaan denken. Al zouden mensen de gronden kopen, ze blijven nog steeds in het land. Ze gaan slechts van eigenaar veranderen en de Staat krijgt er geld voor.” Jogi ziet daar geen enkel verlies in het converteren van domeingronden naar eigendomsgronden. “Integendeel levert het de Staat alleen maar voordelen op.” Naast Flora zijn de gebieden Eerste Rijweg, Zorg en Hoop, Dalberg (Para), Saramacca en Nickerie in het pilotproject opgenomen. De conversiebedragen voor gebieden in Paramaribo liggen tussen SRD 47 en SRD 147 per m2. In Saramacca ligt dat tussen SRD 18 en SRD 53 per m2, in Nickerie tussen de SRD 29 en SRD 64 per m2 . In Para is het bedrag tussen SRD 18 en SRD 29.

error: Kopiëren mag niet!