Van Dijk-Silos: “Hoe kan ik in vijf maanden zoveel zien, terwijl anderen in vijf jaren niets zagen”

Jennifer van Dijk-Silos
Jennifer van Dijk-Silos
De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, heeft gisteren tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een motivatietoespraak gehouden voor het personeel van het dienstonderdeel Justitie. Voor wat beleid betreft komt het ministerie, na de evaluaties, volgens de minister niet geweldig uit de bus. Het gaat ook niet geweldig als het gaat om corruptie. De minister is er wel blij om dat het gros van het ministerie niet corrupt is. De minister herhaalde telkens dat zij veel bewondering heeft voor het personeel van het ministerie. “Als ik geplukt wordt uit het bedrijfsleven en geplaatst wordt op Justitie, en naar het niveau van werken, denken, beleidsuitvoering en faciliteiten kijk, dan schrik ik. Het ligt niet aan het personeel, maar aan de diverse leiders die het ministerie heeft gehad. Want hoe kan ik in vijf maanden tijd zoveel zien, terwijl de anderen in vijf jaren niet zagen. Dat betekent dat de wil om het doel waar dit ministerie voor stond, voort te zetten er niet is”, zegt de minister.
Er zullen volgens Van Dijk-Silos dus nieuwe maatregelen worden getroffen. Midden februari zijn alle oriëntatiesessies al afgelopen en wordt het strategisch actieplan aan elkaar gevoegd. Het ministerie heeft iemand speciaal aangetrokken die internationale donoren zal aantrekken, gezien de financiële afdeling van het ministerie het niet kon doen. “Interne controle van ons doet alleen kascontrole”, zei Van Dijk-Silos. De afdeling Interne Controle van het ministerie zal zwaar worden uitgebouwd. Het huidig functioneren laat volgens de minister te wensen over. Er zal dit jaar de basis worden gelegd voor het instellen van de Raad voor Kinderbescherming. Hier is er veel wetgeving en deskundigheid voor nodig. Er zullen een aantal faciliteiten gebouwd moeten worden. Volgens de minister is het uiterste geplande datum 1 januari 2018. Er komt ook met de UNDP een project voor een Mensenrechten Instituut. De manier waarop het Bureau Mensenrechten heeft gefunctioneerd, is volgens Van Dijk-Silos zeer onbevredigend en schadelijk voor de Republiek Suriname.
Benoemingen tegengehouden
Een van de mooiste trajecten van het ministerie is het human resource traject. Dit houdt in dat de competenties zullen worden ingevuld. Het personeel zal hierbij rechtszekerheid krijgen over hun positie. Er zal worden nagegaan in hoeverre men benadeeld is geworden door Fiso. “Een goede manager staat boven alles en heeft oog voor alle onrechtvaardigheid. Daarom neem ik elk hoofd van elke afdeling kwalijk die op basis van subjectieve gronden, benoemingen heeft tegengehouden. Die tijd is voorbij”, zei de minister. De minister heeft in de vijf maanden op het ministerie gemerkt dat het ministerie op een heel achterlijke –dit corrigeerde de minister in primitieve- wijze functioneert. Hier wil de minister verandering in brengen. “Als er mensen zijn die denken dat ze er zijn omdat men aan een baan moet, zullen zij zichzelf uitselecteren. Die zullen de competentie niet hebben om door te gaan”, aldus Van Dijk-Silos.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!