PCS nam geen groenten af bij Stichting Rika

Naar aanleiding van het in de media gepubliceerde bericht over het PCS en de Stiching Reïntegratie Kansarmen (Rika) voelt de directie zich geroepen om de volgende zaken recht te trekken:
1. Het PCS nam geen groenten af bij Stichting Rika en kan derhalve de afname niet hebben stopgezet.
2. De cliënten te Blauwgrond worden volledig verzorgd door het PCS, dus is het niet verplicht dat zij per se apart geld moeten verdienen om in hun behoefte te voorzien.
3. De Algemeen Directeur van het PCS, drs. D. Mathoera, heeft nimmer pompoenen geleverd aan het PCS. Alle groenten en fruit van het PCS worden geleverd via de gecontracteerde leverancier Albers Markt (Boditewarie).
4. De leveringen van groenten aan het PCS moet in 2016 via een nog te houden openbare inschrijving plaatsvinden. Hierbij zullen leveranciers moeten offreren op basis van prijs, kwaliteit, vrij van chemicaliën en duurzaamheid in levering, m.a.w. garantie voor continue levering.
Verder is het ook vermeldenswaard dat de cliënten in 2013 in het PCS zijn opgenomen ten tijde dat Carifesta werd georganiseerd in Suriname, er werd een beroep gedaan op het PCS om de zwervers op te vangen. Directie en personeel hebben met z’n allen ingespeeld en de zwervers maanden binnen de muren van het PCS gehouden. Na afronding van de festiviteiten is besloten de zwervers niet wederom de straat op te sturen, maar een mogelijkheid te bekijken hen te resocialiseren.
In dat kader zijn er twee resocialisatiewoningen opgezet te Blauwgrond, waarbij het PCS heeft voorzien in alle benodigdheden voor de cliënten; variërend van kleding en voeding tot huurgelden. De directie vindt het derhalve betreurenswaardig dat de naam van het PCS op dergelijke wijze door het slijk is gehaald.
Directie PCS

error: Kopiëren mag niet!