Somohardjo: “CHS niet consequent bij invulling taakstelling”

front1Voor de kantonrechter is aannemelijk dat de terugroeping niet in strijd met de statuten en het huishoudelijk reglement is geschied en aldus is het aannemelijk dat de terugroeping rechtsgeldig is. De kerngedachte van de terugroeping, zoals vermeld in de memorie van toelichting in de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers, is om volksvertegenwoordigers te noodzaken extra aandacht te besteden aan hun politieke gedragingen c.q. ethische en morele normen en waarden.
Aan de terugroepgerechtigde, in casu PL, heeft de wetgever geen enkele beperking opgelegd om gebruik van de bevoegdheid tot terugroeping te blijven maken. Evenmin heeft de wetgever consequenties verbonden bij het niet in acht nemen van de vereiste procedure tot terugroeping. Dit zijn enkele argumenten die de kantonrechter heeft opgenomen in het vonnis inzake het kort geding dat de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) tegen de Pertjajah Luhur (PL) had aangespannen. De eisen, zoals gesteld door Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan in dit kort geding, zijn door de rechter afgewezen.
CHS moet alleen vacature invullen
Met dit vonnis is bewezen dat de rechterlijke macht onafhankelijk haar werk doet, heeft PL-voorzitter Paul Somohardjo gistermiddag op een persconferentie laten weten. Volgens de wet zijn Sapoen en Citan geen parlementariër meer, vanaf het moment dat de terugroeping betekend is. Somohardjo benadrukte dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) niet de bevoegdheid heeft om te bepalen of een terugroeping al dan niet rechtsgeldig is, maar slechts een uitvoerende taak heeft en in deze invulling moet geven aan de opengevallen vacatures.
Noch de kiesregeling, noch de terugroepwet geeft het CHS de ruimte om iets anders te doen dan alleen het invullen van de vacature. Dat is door het CHS – toen onder voorzitterschap van Lothar Boksteen – eerder zelf benadrukt ten tijde van de terugroeping van Ajaiso en Poki. “Bij het besluit inzake de PL en HVB hebben ze dit pad verlaten, dus het CHS is niet consequent in de invulling van haar taakstelling”, concludeert Somohardjo.
Eerst voorzitter DNA aanschrijven
Op basis hiervan zal de PL daarom niet het CHS, maar de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) dagvaarden, indien zij Sapoen en Chitan toch uitnodigt om de assembleevergaderingen bij te wonen. Echter zal de partij niet direct overgaan tot een proces, maar de assembleevoorzitter eerst een brief met het vonnis doen toekomen, waarin aangegeven wordt dat beide heren geen parlementariërs meer zijn. Mochten ze toch uitgenodigd worden, dan wordt een kort geding aanhangig gemaakt, waarbij de PL de hoogst mogelijke dwangsom zal eisen. “Dat bedrag zal bestemd zijn voor de minder draagkrachtigen binnen de samenleving”, liet Somohardjo op de persconferentie weten. Voorts is het te verwachten dat de VHP en de NPS ook een rechtszaak aanhangig zullen maken, omdat hun leden in de plaats van Sapoen en Chitan moeten binnenkomen.
De Pertjajah Luhur zal alle vertegenwoordigers, ook de rr- en dr-leden, die de partij hebben geschaad, terugroepen. Voorts zal het royement in werking worden gesteld, met inachtneming van de statuten, waarbij onder meer de te royeren leden in de gelegenheid zullen worden gesteld zich te verweren.

error: Kopiëren mag niet!