Gajadien: “CHS brengt de politieke democratie van Suriname in gevaar”

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Volgens volksvertegenwoordiger Asiskumar Gajadien brengt het Centraal Hoofdstembureau door zijn ondeskundig handelen de politieke democratie van Suriname in gevaar. Volgens Gajadien wordt door de grondwet de waarachtige politieke democratie gewaarborgd, doordat de verantwoordingsplicht ten opzichte van het volk en controle op het overheidshandelen door organen die daartoe zijn ingesteld, in het terugroeprecht ten aanzien van de volksvertegenwoordigers zijn gewaarborgd. “Wanneer een rechter een positief vonnis uitspreekt over de wijze van invulling van de terugroepwet op de partijraadsvergadering van PL, zien wij een orgaan van lagere rang geen invulling daaraan geven, terwijl het de bevoegdheid mist om de terugroepwet te toetsen”, stelt Gajadien.
Het CHS gaat dus gewoon voorbij aan wat de rechter heeft gezegd. De enige manier waarop het CHS, volgens Gajadien dit recht kan trekken, is door wederom een vergadering te beleggen om het besluit van de rechter in acht te nemen. “In dit geval mogen de overige organen, vooral De Nationale Assemblee, vooralsnog geen fout maken door verder te gaan met Sapoen en Chitan. De voorzitter van het parlement moet dus het besluit van de rechter respecteren en deze parlementariërs niet meer uitnodigen voor de vergaderingen van het parlement. De mensen zijn teruggeroepen en CHS moet alleen de stappen voor de opvolging inzetten”, aldus Gajadien.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!