‎Arthur Tjin A Tsoi:‘Parmessar is politiek rijp genoeg om schijnbewegingen de baas te blijven’

Politiek rijp genoeg zijn om schijnbewegingen de baas te blijven, zo typeert NPS-politicus en gewezen assembleelid Arthur Tjin A Tsoi de aanstelling van Rabin Parmessar tot de nieuwe directeur van de EBS. Het is Tjin A Tsoi geweest die de corruptieve handelingen bij de EBS aankaartte en in hoogsteigen ‎persoon een verzoek deed aan de procureur-generaal voor het doen van een onderzoek. Tjin A Tsoi geeft desgevraagd te kennen aan Dagblad Suriname dat niet gegarandeerd kan worden dat middels de aanstelling van Parmessar tot directeur de corruptie bij de EBS volledig tot het verleden zal behoren. Dit is tot nog toe nergens gelukt. Als voorbeeld geeft hij aan de heisa die er op het ministerie van OW heerste toen ex-minister Ramon Abrahams daar de scepter zwaaide. Maar toen Parmessar eenmaal zijn intrede deed op het ministerie als minister leek het erop alsof er nooit een deurknop of sleutel is vermist. ‘Dat heeft hij knap gedaan’, complimenteert Tjin A Tsoi hem.
EBS-directeur komt in doolhof terecht
De NPS-politicus had toch graag dat een persoon, die bekend is met de energiesector, aangesteld werd tot directeur. Dit is ook de wens van de bond. Maar de grootste aandeelhouder, de regering, zag in Parmessar de uitverkoren persoon. Tjin A Tsoi wijst erop dat de directeur in een erg onoverzichtelijke doolhof zal terechtkomen, waar bovenal zware en grote verantwoordelijkheden op zijn schouders zullen rusten. Hij zal het echt niet gemakkelijk hebben en zal veel troep hebben om op te ruimen, benadrukt de NPS’er.
Parmessar niet transparant gekozen
Tjin A Tsoi memoreert dat de regering transparantie had beloofd. Maar de aanstelling van Parmessar is allesbehalve transparant geweest. De politicus is er zeer benieuwd naar wat de criteria zijn geweest. Gaat het om politieke of technische kwaliteiten en bovendien is er ook geen sprake geweest van ‘terms of reference’. Waarom is er gekozen voor een directeur boven de leeftijd van 60 jaar? Waren er meerdere kandidaten die de rol van directeur zouden kunnen vervullen? Alleen maar onduidelijkheden die Tjin A Tsoi bezighouden, terwijl de regering transparantie had beloofd.
Volk zal gelag blijven betalen
Ondanks er een nieuwe directeur komt, zal het volk het gelag blijven betalen in de vorm van energietarieven. Wat de regering nog steeds niet kan doen, is een goede balans opmaken van de mix van hydro- en thermische energie. ‎Verder is het ook zo dat de verschillende raden bij de EBS goed en efficiënt functioneren. Maar blijkt dat ze de afgelopen jaren integendeel weinig verantwoordelijkheden hebben gedragen. Dat de energietarieven voorlopig aangehouden zullen worden en niet verder zullen stijgen tot 200 % kan gezocht worden in de sfeer van de lage dieselprijs, beklemtoont Tjin A Tsoi. Het zou allesbehalve van verantwoordelijkheid getuigen om het volk steviger uit te persen middels de verdere verhoging van de energietarieven. Waar een barrel dieselolie op de internationale markt gemiddeld USD 80 bedroeg in 2014, is deze thans gedropt naar USD 30 tot 35. Vergeleken met de landen in de regio hanteert Suriname juist de meest dure dieselprijs bij de pomp van tussen de SRD 4 en SRD 5.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!