Guillermo Samson: “Men is rijkelijk laat voor diversificatie van de economie”

Guillermo Samson GÇ£Men is rijkelijk laat voor  diversificatie van de economieGÇ¥Volgens de econoom en jurist Guillermo Samson mogen Surinamers in 2016 niet veel meer verwachten dan hetgeen zij in het laatste kwartaal van 2015 hebben meegemaakt. Het zou volgens hem waarschijnlijk in een verergerde vorm kunnen zijn, dit mede vanwege het feit dat de regering niet meer over de nodige deviezen beschikt om de Surinaamse munt stabiel te houden. Ook mede vanwege het feit dat er geen goede aanvang is gemaakt met de bestrijding van de criminaliteit op volgens Samson één of twee ministeries na. “Wij gaan barre tijden tegemoet. Dat zal zich in de maanden februari/maart/april uiten. Het feesten was een voorbode om het jaar af te sluiten, om die barre tijden tegemoet te gaan. De president heeft ook gezegd dat wij slechte tijden tegemoet gaan.”

Diversifiëren is ‘wishfull thinking’

De prijzen van de commodity’s zullen volgens Samson ook niet stijgen. Het alleen focussen op de mijnbouw komt Suriname nu duur te staan. ‘De president gaf in zijn nieuwjaarsrede aan dat er lering zal worden getrokken uit de huidige problematiek. Ook het verhaal van het serieus starten met differentiatie van onze economie werd voor de zoveelste keer herhaald. Men pleit er al jaren voor om de economie te diversifiëren. Elke keer wanneer het land in problemen geraakt, wordt het verhaal van de diversificatie van de economie uit het vergeetboek gehaald.’ Samson zegt dat de diversificatie van de economie zeker 5 tot 10 jaar in beslag zal nemen. Komen nog bij kijken de verschillende investeringen die men zal moeten plegen, waar er in ieder geval geen geld voor is. “Het uitgavenpatroon van de regering is danig hoog. Het schuldplafond staat zo hoog dat zelfs onze kleinkinderen het zullen uitbetalen. Men is rijkelijk laat voor diversificatie van de economie. Men wacht eerst tot de prijzen van commodity’s omlaag gaan. Ook het spaar-en stabiliteitsfonds is nooit in het leven geroepen, ondanks aandringen van deskundigen. Toen er veel geld was, heeft men niets gedaan. Diversifiëren is dus wishfull thinking”, stelt Samson.
Verhoging van de water- en elektriciteitstarieven zal de samenleving enorm nekken.
“Aaneenschakeling van financieel economische tegenvallers zoals garnalen etc. hebben geleid tot nog een devaluatie. Men zegt dat er geen tweede devaluaties is, maar ik praat over een derde devaluatie sinds 2010. De facto is die devaluatie er al, want de prijs van een Amerikaanse dollar is SRD 4.75. De regering heeft in feite ook gezorgd voor een tweede devaluatie, door de cambio’s de ruimte gegeven om eerst voor 4.20 en vervolgens voor 4.50 te verkopen. Wij hebben de facto al een devaluatie. Het moet de jure nog worden afgekondigd door de regering. Wij voelen het materieel, inhoudelijk het al in onze zakken”, stelt Samson.
Gezien deze situatie en de voorspellingen van Samson voor februari kan worden afgevraagd hoe het volk op deze situatie zou kunnen reageren. De maand februari is wat stakingen betreft historisch voor Suriname. Samson denkt niet dat de mensen de straat op zullen gaan. “Toen de mensen indertijd massaal op straat zijn geweest, zijn zij ook finaal voor de gek gehouden door het Front. De jongeren zijn individualistisch. Als ze maar hun Iphone’s, laptops en auto’s hebben, is alles goed in het land. De ouderen die de jaren ‘80 nog kennen, hebben nog een vrees”, zegt Samson.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!