Financiering AMC-Su project in gevarenzone bij uitblijven overheidsdeel

Reeds 2 jaar zijn alle voorbereidingen voor de start van de renovatie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo(AZP), de zogenaamde ‘instandhouding’, getroffen. De werkzaamheden hebben echter nog niet plaatsgevonden. De renovatie moet eerst plaatsvinden alvorens de bouw van het Academisch Medisch Centrum Suriname (AMC-Su) op het AZP -terrein van start kan gaan. “Eigenlijk staan we al 2 jaar klaar met goede projectdossiers, die tot stand zijn gekomen na intensief brainstormen tussen technici en medische deskundigen”, zegt de algemeen directeur van het AZP, Antoine Brahim. De ‘instandhouding’ is zeer noodzakelijk voor de opstart en voortzetting van het AMC-Su project en omhelst de renovatie van de OK, de IC en het beddenhuis. Deze afdelingen zijn reeds 50 jaar oud. Na de instandhoudingsrenovaties moeten deze afdelingen weer goed zijn voor 10 jaar, waarna tot nieuwbouw kan worden overgegaan.
De overheidsfinanciering van US$16 miljoen laat echter op zich wachten. Alhoewel er geen exacte termijn is aangegeven waarbinnen dit renovatiegedeelte zou moeten gebeuren, zou het langer uitblijven van die financiering er volgens Brahim wel degelijk toe kunnen leiden dat de financiering vanuit de Islamic Development Bank (IsDB) in gevaar komt. Gelukkig is er volgens hem nu licht in de tunnel ten aanzien van de overheidsfinanciering nadat de door het ministerie van Volksgezondheid ingestelde Project Management Unit (PMU), belast met de coördinatie van het project, de lokale banken zover heeft kunnen krijgen dat zij bereid zijn de Staat te helpen om de ‘instandhouding’ te financieren. De besprekingen zijn nu gaande. Pas als dit voor-gedeelte van het project een feit is, kan volgens de afspraken met de bouw van het nieuw gedeelte van het project, welke gefinancierd wordt door de IsDB, gestart worden. De totale bijdrage vanuit deze bank is een lening groot US$ 85 miljoen. Hierin is ook begrepen de financiering voor de bouw van 6 nieuwe RGD-poli’s.
Als de fondsen voor de overheidsfinanciering zijn afgerond moet er nog een openbare aanbestedingen voor de diverse projectonderdelen van de ‘instandhouding’ gehouden worden. Het AMC-Su project is in oktober 2014 gelanceerd. De eerste fase van het AMC-SU zou in 2020 moeten zijn opgeleverd. Het zal onder andere omvatten de Spoedeisende Hulp, het nieuw beddenhuis, modern thorax centrum, Intensieve zorg en een operatiecomplex. De tweede fase was gepland voor 2025. De IsDB hanteert bij het verstrekken van leningen strakke leningsvoorwaarden, waarvan zij het nakomen zelf zorgvuldig blijft monitoren. Gezien de precaire economische situatie in het land, waarbij de overheid krap zit met financiën, is het niet uitgesloten dat leningen worden afgezegd, indien de overheid tekort schiet in het nakomen van haar deel van de gemaakte afspraken.

error: Kopiëren mag niet!