Zika-virus niet onderschatten

‘Er is geen bewijs dat baby’s en zwangeren ernstiger ziek zouden worden. Complicaties komen zelden voor en er zijn geen doden gemeld.’ Dit zegt ons ministerie van Volksgezondheid op zijn website over het zika-virus. Een infectieziekten specialiste voor kinderen, Angela Rocha, uit Brazilië zegt op CNN dat de gevolgen van infectie voor baby’s gevaarlijk kan zijn. Zo gevaarlijk dat ze zelfs zwangerschappen nu afwijst. Ook in de medische wereld zijn dus kunnen meningen verdeeld zijn. De naam van ons land Suriname duikt al enkele weken regelmatig op met betrekking tot het voorkomen van het zika-virus in het land. Ons land behoort tot de enkele landen in de regio waar het virus voorkomt. Enkele weken terug is door het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ook aandacht besteed aan dit virus. Dit centrum geeft aan dat in Europa interne besmettingen nog niet zijn gerapporteerd, maar wel een geïmporteerde besmetting in Nederland. Deze persoon was op bezoek geweest in Suriname. In Brazilië waren in november al op gegeven moment 18 staten waar zika-infecties waren genoteerd. Interne besmettingen in de landen zelf waren in Latijns-Amerika al gerapporteerd in Columbia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Venezuela en ons land Suriname. In Oceanië zijn ook besmettingen gerapporteerd (Fiji, Nieuw Caledonie, Samoa, Solomon Islands en Vanuatu) en ook Nieuw Zeeland had gevallen geïmporteerd uit Samoa. Op 03 november rapporteerde Kaapverdië een uitbraak van het virus met ca. 1.000 gevallen. In Australië, Duitsland, Canada en Japan heft men eerder zika-gevallen geïmporteerd uit landen waar de infectie endemisch is, zoals Thailand.
Nederland behoort nu tot de 9 (zo niet meer) landen waar een zika-virus infectie oorspronkelijk niet voorkomt, maar is geïmporteerd (uit Suriname).
Verontrustend is het recente nieuws dat in buurland Brazilië meer dan 2.700 gevallen van baby’s geboren met gewoonlijke kleine hersenen (microcephaly) zijn genoteerd. De gezondheidsautoriteiten hebben een link gelegd tussen het door muskieten overgebrachte zika-virus en de gevallen van Microcephaly (Engelse aanduiding). Deze aandoening kan het intelligentieniveau en spiercoördinatie blijvend aantasten, vooral bij jonge kinderen. In de America’s is het voorkomen van het virus bekend sinds februari 2014 toen Chili het eerste niet-geïmporteerde geval rapporteerde. Alhoewel de Braziliaanse autoriteiten voortvarend zijn in het leggen van een oorzakelijk verband tussen het virus en de aandoening bij baby’s, is de WHO meer terughoudend en zegt dat het verband nog moet worden vastgesteld. In Suriname is het voorkomen van het virus ook al gerapporteerd. Er is geen informatie bekend over een eventueel effect op geboren baby’s. Wij hopen uit het diepste van ons hart dat geen enkel Surinaams kind te maken krijgt met soortgelijke opstartproblemen, die een blijvend effect op het welzijn kunnen hebben. We hopen tegelijk dat wereldwijd besmettingen op baby’s en jonge kinderen achterwege blijven. Er moet een strategie worden ontwikkeld en voorlichting worden gegeven om te voorkomen dat baby’s met afwijkingen geboren worden. In Brazilië zou door een gezondheidsautoriteit op CNN een advies zijn gegeven om zwangerschappen in de getroffen staten te vermijden teneinde mogelijke afwijkingen uit te sluiten. Het is niet geheel duidelijk hoeveel gevallen in Suriname zijn geregistreerd. Evenmin is duidelijk wat het advies van onze gezondheidsautoriteiten is ten aanzien van dit virus. Die informatieverstrekking is gegeven met eventueel preventiemaatregelen, maar hebben wij die kennelijk gemist. Een eventuele link met geboorte van baby’s en gevaarlijke aandoeningen kan ook zijn gegeven. ‘Het Ministerie van Volksgezondheid voorziet dat ook in Suriname het Zika-virus geïntroduceerd kan worden, met name door reizigers. In dit kader en vanwege de aanhoudende regens roept het Ministerie van Volksgezondheid de Surinaamse gemeenschap op om actief aan muskietenbestrijding te doen door broedplaatsen op te ruimen. Trek dagelijks 5 minuten uit om rondom uw huis te controleren op de aanwezigheid van broedplaatsen’, is de informatie eerste de wij op de BOG-website vinden. Daarna wordt de detectie van het virus in Suriname gemeld en worden preventieadviezen gegeven gericht op de broedplaatsen en infectiereductie door te slapen onder een klamboe, vergelijkbare adviezen als bij dengue en chikungunya. De vraag rijst of dat voldoende is. De informatie op de website van Volksgezondheid is min of meer hetzelfde met het verschil dat nu niet 5 maar 10 minuten moet worden uitgetrokken om ‘rondom het huis’ te controleren. De US Centers for Disease Control (CDC) voorspelt dat aangezien de muskiet die voor de verspreiding zorgt wereldwijd voorkomt, een verspreiding van de infectie naar andere landen onvermijdelijk is. Martinique is het laatste land waar de infectie is gerapporteerd, waarmee het het 11de land in de America’s werd. In Suriname is het geboden dat onze gezondheidsautoriteiten alert blijven en eventueel de juiste instructies geven indien nodig in verband met zwangerschappen.

error: Kopiëren mag niet!