Afwijzing energiebedrijf niet goed toegelicht

De NH-minister heeft in DNA de vragen die gesteld zijn met betrekking tot de aanbieding van het bedrijf Sky Power om zaken te doen in Suriname, niet serieus genomen. Het lijkt alsof de minister iets te verbergen heeft. Op de staatsradio was de minister onverklaarbaar lichtelijk geïrriteerd toen hij vragen moest beantwoorden en ook in DNA. Dat komt als een sein over dat verder doorvragen bij hem in het verkeerde keelgat zou schieten. De minister heeft met betrekking tot Sky Power geen volledige openheid van zaken gegeven. Hij heeft ons niet kunnen overtuigen dat het bedrijf malafide is of een dubieuze reputatie heeft (verkeerd kapitaal etc..). Hij heeft ons ook niet kunnen overtuigen dat het project schadelijk zou zijn voor Suriname in economische zin of voor het milieu. Evenmin is de minister erin geslaagd ons ervan te overtuigen dat het bedrijf sociaal schade zou berokkenen, dus dat het bijvoorbeeld geen kwaliteitsbanen of in casu groene banen zou opleveren voor Surinamers. De hele wereld moet nu eraan werken om hun nationale economieën groener te maken. Internationaal wordt dat aangeduid als ‘greening of the economy’. Daarbij wordt heel vaak gesproken over ‘green jobs’ en wordt er gesproken over het meenemen van een ieder bij de planning van de nationale economie. Bij het concept van de ‘greening of the economy’ wordt een speciale plaats ingeruimd voor de inheemse en tribale volken, bij ons de inheemsen en de marrons. Zonne-energie heeft de potentie om de economie van Suriname minder afhankelijk te maken van het verbranden van koolwaterstoffen (o.a. aardolie). Er is enkele dagen voor de aanvang van de eerste ronde van de begrotingsbehandeling het nieuwe klimaatverdrag in Parijs aangenomen. De minister moet op de hoogte zijn van de inhoud daarvan (klimaatdoelen) en daarvan ook blijk geven in DNA. Bij de beantwoording van de vragen over Sky Power heeft de minister van NH een slechte job gedaan. De minister heeft daarbij geen visie gepresenteerd over groene energie, de transformatie van de economie, over alternatieve energiebronnen, over zonne-energie. Dat kan de conclusie rechtvaardigen dat men niet bezig is met de duurzame ontwikkelingsdoelen die recent door de VN zijn aangenomen. Op NH rust een zware taak om het energiebeleid zodanig te formuleren dat Suriname over een aantal jaren kan draaien op groene energie. Of zullen we tegen die tijd allemaal zijn verkast naar een ander land? Het moet bekend worden hoe wij de afhankelijkheid van koolwaterstoffen gaan afbouwen met targets voor 2020 en 2025 en hoe het aandeel van groene energie zal toenemen. De beantwoording nu duidde erop dat de NH-minister onverschillig staat tegenover het transformeren van onze economie.
De minister van NH zei o.a. in DNA dat het bedrijf 500 Mw aan zone-energie wilde opwekken en dat daarvoor 700 ha grond nodig was. Het bedrijf zou van de 500, slechts 100 Mw kunnen ‘garanderen’ (lees: ter beschikking stellen aan Suriname?). Sky Power zou ‘studeren’ in Suriname (dus kennis opdoen), een lab bouwen en samenwerken met onze universiteit. Het bedrijf zou hier zonnepanelen produceren en daarin is de NH-minister niet geïnteresseerd, omdat het nu mogelijk is grote hoeveelheden zonnepanelen gratis naar Suriname te halen. De vraag rijst waarom dat niet gebeurt voor o.a. het binnenland of bedrijven? Verder zei de minister dat de formuleringen in de MOU hem niet zinden; soms waren ze bindende bepalingen en soms gaven ze intenties weer. Veel zaken waren ‘deliberately’ (opzettelijk) open gelaten. Toen nam de minister een besluit (volgens velen eerder emotioneel dan rationeel): ‘we gaan niet in alles springen’ en hij haalde de stekker eruit. Waarom heeft de minister het bedrijf geen kans gegeven door een tegenbod te doen, alternatieve formuleringen te presenteren en te vragen naar invulling van de open plekken? Waarom weten we niet/liet de minister na om te vragen wat met de 400 Mw zou gebeuren? Waarom heeft de NH-minister zijn wensen met betrekking tot de 400 Mw niet kenbaar gemaakt aan het bedrijf? Wat is de visie van Suriname met betrekking tot de 700 ha? ‘We gaan niet in alles springen’ geeft aan dat de minister het bedrijf niet vertrouwt. Waarom is dat het geval? Hoeveel extra banen zouden hier gecreëerd worden? In landen met een serieus corruptieprobleem, zoals Suriname, gaan projecten vaak niet door als bedrijven niet bereid tyuku’s en/of fees aan onnodige tussenpersonen (stromannen van politici) te betalen of als malafide ondernemers in de regeringstop, zelf soortgelijke ideeën eropna houden of opeens zelf willen uitvoeren. In oktober 2015 werd gemeld dat het bedrijf in Panama 500 Mw zonne-energie zal opwekken, daarbij 1 miljard USD zal investeren, een ‘world class’ energieonderzoekscentrum zal bouwen, banen zal creëren en tientallen beurzen zal geven aan de burgers aldaar om zich te specialiseren in duurzame energiewetenschappen. Maar nee, wij hebben dat allemaal niet nodig. Wij doen het op de Surinaamse manier, wij zijn rijk en arrogant, we zijn super geschoold, wij zijn macho en ‘we have balls’, wij zijn stoer. En we hoeven onze acties niette verantwoorden. Het afwijzen van Sky Power, een bedrijf dat zich vele malen transparanter presenteert dan NH en zijn minister, is zeer dubieus. Sky Power is ondertekenaar van de UN Global Compact (een VN-actie o.a. tegen corruptie), acht zich een partner in het klimaatakkoord van Parijs en het VN initiatief United Nations Caring for Climate uit.

error: Kopiëren mag niet!