RO-minister installeert nieuw bestuur FOB

ROTen kantore van het ministerie van Regionale Ontwikkelingen is een nieuw bestuur van de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (FOB) beëdigd en geïnstalleerd. Dit bestuur heeft als taak fondsen te vergaren ten behoeve van een betere ontwikkeling van het binnenland. Nieuwbakken voorzitter van het bestuur, Agnes Blyer, geeft aan zelf ook van het binnenland te zijn en wel Koffiekamp. Voorzitter Blyer is blij een bijdrage te kunnen leveren voor het binnenland. Een ieder binnen het bestuur zal volgens de voorzitter een kans krijgen een bijdrage te leveren door middel van het poneren van ideeën, waarbij er samen gekeken zal worden wat er gedaan moet worden. Één van de zaken die aangepakt moeten worden, is het oplossen van het drinkwaterprobleem. Er zal ervoor gezorgd worden dat de mensen over schoon drinkwater beschikken. Er zullen contacten gelegd worden met internationale organisaties. Op dit moment zijn er 5 leden geïnstalleerd en moeten er nog 4 leden voorgedragen worden. De voorzitter zegt pas geïnstalleerd te zijn en moet zich officieel nog laten informeren in de zaken die aangepakt moeten worden.
Het ligt in de bedoeling dat FOB terug zal gaan naar de basis, waarbij men actief en creatief op zoek zal moeten gaan naar middelen. Genoemd bestuur zal in deze niet afhankelijk zijn en of leunen op begrotingen. Het bestuur zal aangezet worden om meer middelen te vergaren. Er is binnen de raad volgens minister Edgar Dikan besloten dat er met alle ministeries heel nauw gecommuniceerd zal worden. Hij stelde dat dit zal betekenen voor het bestuur dat zij samen met de minister en staf tenminste een keer per maand bijeen zullen komen om zaken de revue te laten passeren. “In het begin zal de zaak van dichtbij bekeken worden.” De minister geeft aan wel het geloof te hebben in dit team. “Er zijn hoge verwachtingen, maar met de nodige ondersteuning van het ministerie zullen jullie wel slagen in jullie taak”, aldus minister Dikan.

error: Kopiëren mag niet!