Sociale Zaken geeft training in bestrijding armoede

Sociale Zaken geeft training in  bestrijding armoede.1Vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, samen met vertegenwoordigers van de ministeries van Volksgezondheid en Arbeid, hebben in hier te lande een driedaagse training van het Comitee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (Comcec) succesvol afgerond. De training was onderdeel van het traject ter verkrijgen van beter inzicht in de aanpak van armoedebestrijding. De organisatie biedt elk jaar de gelegenheid een sociaal project in te dienen, waarbij 90 % van de financiën als schenking wordt aangeboden. Deze schenking houdt in dat het desbetreffende ministerie dan expertise en financiële ondersteuning krijgt.
Tijdens de training werd de huidige politieke en economische situatie van het land belicht, met daarbij de armoedeverschijnselen. Hoe kijkt de buitenwereld ernaar, wat doen wij, welke beïnvloeding heeft het op het beleid van het ministerie en wat moeten wij doen in de toekomst. Hierbij werden vergelijkingen gemaakt tussen sociale programma’s van Turkije en ons land. Zo is duidelijk geworden dat armoedebestrijding een interdepartementale aanpak behoeft. Manishika Sewtahal namens Sociale Zaken, focalpoint bij Comcec, zegt blij te zijn met de aanwinst van de training, omdat participanten hierna beter in staat zullen zijn de cliënten van het ministerie te volgen en zo na te gaan als de gestelde doelen wel zijn bereikt. “Het is een capaciteitsopbouw. Verschillende sociale programma’s, die Sociale Zaken beheert, moeten via een monitoringsysteem te volgen kunnen zijn om zodoende alle groepen te helpen die aan bod komen”, benadrukt Sewtahal.
Ersin Kaya uit Turkije, senior specialist in ‘economical, political and demographic structure and poverty indicators’, is de trainer geweest gedurende de trainingsdagen en heeft de deelnemers tools en tips aangereikt. Verder hebben zij gebrainstormd over de meetinstrumenten van armoede in Suriname. Het is de bedoeling dat de richtlijnen, die de deelnemers hebben meegekregen tijdens de training, geïmplementeerd zullen worden binnen het gevoerde beleid van de desbetreffende ministeries. In februari 2016 wordt in dit kader wederom een training verzorgd.

error: Kopiëren mag niet!