Op de drempel naar 2016

Nu wij op de drempel naar 2016 staan, is het goed om te overdenken en de situatie waarin wij thans verkeren te analyseren. Het is ook goed om de internationale situatie in ogenschouw te nemen, en dan heb ik het niet over de vluchtelingen uit Syrië, Irak en Afghanistan. Maar over de Afrikanen die Afrika ontvluchten en de Middellandse Zee overzwemmen om te gaan naar landen die geregeerd worden door mensen die niet op hun lijken. Hoe anders is de opstelling van dezelfde mensen in Suriname.
Onze situatie heeft alles van een geval zoals dat van Daffy Duck, die vastzit in drijfzand waarin hij ondanks alle waarschuwingen terecht is gekomen. Elke verkeerde beweging en je zakt dieper weg. Het zal u dan opvallen dat al eerder gewaarschuwd is, zeker door mij tijdens de periode van het Nieuw Front (Venetiaan 2 en 3) en daarna (NDP 1 en 2), dat wij op termijn geconfronteerd gaan worden met een crisis die wij sinds de Tweede Wereldoorlog niet gekend hebben. Een crisis tot stand gebracht door corrupte en niet competente politici immers, sinds 1954 bepalen wij voor een groot deel zelf de sociaaleconomische inrichting van ons land. Aan middelen heeft het niet ontbroken, aan kennis, kunde, inzicht, karakter, ethiek en moraliteit des te meer. Alhoewel velen zullen beweren dat het alweer de schuld was van het buitenland. Dat zijn die leiders die 200.000 jaar hun volk in het stenen tijdperk gehouden hebben omdat ze als leider niet deugden. Helaas is het zo dat het kiesstelsel mensen bevoordeelt die leiders kiezen die hun 200.000 jaar in het stenen tijdperk houden. Het zijn dezelfde leiders die hun achterban vertellen dat je kunt vooruitkomen door te billenpoetsen.
Andere mensen zullen werken en produceren en vooral belasting betalen, zodat ze tot het einde der dagen kunnen blijven luilakken en parasiteren op de gemeenschap.
Zonder een juiste diagnose van de situatie waarin wij thans verkeren, zullen we niet tot een oplossing geraken en nog dieper in het moeras van ellende wegzakken.
We moeten ophouden met dromen. We zitten door toedoen van onze eigen politici in deze situatie omdat men gewoon weg geen verstand had en heeft van hoe je een land moet regeren, laat staan hoe je het moet ontwikkelen naar een hoger niveau van welvaart en welzijn. Het geachte assembleelid Misiekaba wordt aangeraden om eens een bezoek te brengen aan Botswana, Mauritius en Singapore, dan zal hij zien hoe onbaatzuchtige politici het klaargespeeld hebben zonder veel natuurlijke hulpbronnen een land op een hoger niveau te brengen. Singapore is het hoogst ontwikkelde land ter wereld en heeft dat gepresteerd door inzet van Chinese en Hindoestaanse koelies onder leiding van onbaatzuchtige leiders die alles gedaan hebben om zich de essenties van sociaaleconomische ontwikkeling eigen te maken. De volken die op deze aarde vooruit zijn gekomen en ook de volken die op deze aarde slaaf zijn gebleven hebben het te danken aan hun leiderschap. Leiderschap is essentieel en zeer kritisch voor elke sociale gemeenschap. Het Surinaams leiderschap deugt niet en op dit moment heeft dit leiderschap geen enkel antwoord op de heersende sociaaleconomische problematiek. Immers alles, alle rotzooi, is het product van hun wanbeleid. Ergo de oplossing kan niet gebracht worden door mensen, door een politieke elite die zelf de problemen geschapen heeft.
Ik herhaal, essentieel voor succes is dat je als land beschikt over politici, over een politieke elite, die onbaatzuchtig is en die beschikt over kennis, kunde, inzicht, karakter, ethiek en moraliteit. Geen enkel weldenkend mens zou zo de deur van Suriname wagenwijd openzetten voor Chinezen. Geen enkel politicus die zichzelf respecteert zal de hele handelssector in handen spelen van buitenlanders. Stabiliteit van de wisselkoers is daarmee een illusie zei ik al ten tijden van Venetiaan 2.
In feite is er toen landverraad gepleegd, welke verraad gecontinueerd is geworden door de NDP. Je moet iets van moraliteit bezitten en over een beetje nationaal bewustzijn beschikken om te kunnen aanvoelen wat het betekent om een land over te leveren aan Chinese kolonisatie. Men kan kijken naar het lot van de Oigoeren in China en van de Tibetanen onder Chinees bewind om te kunnen zien wat het lot gaat worden van de Surinamers. Maar de zwarte politici hebben klaarblijkelijk gedacht hun mensen kunnen vrolijk blijven billenpoetsen. Echter het is allerminst zeker dat de cultuur van billenpoetsen gecontinueerd gaat kunnen worden. Karma mi boy.
Nu wordt door velen gezegd dat er geen politiek alternatief is. Een politiek alternatief vind je niet op straat, kom je niet tegen op een feest, maar die maak je zelf. Alleen wanneer gelijkgerichte mensen, gezegend met de juiste overtuiging en met eigenschappen als onbaatzuchtigheid, gewapend met kennis, kunde, inzicht, karakter, ethiek en moraliteit, zich kunnen verenigen, alleen dan ga je een adequaat politiek alternatief kunnen bieden. Het is dus zaak dat mensen zich niet terugtrekken uit het politieke veld maar juist contact zoeken en communiceren met gelijkgestemden.
Als we deze lijn volgen dus zitten we voor wat betreft 2016 op het juiste spoor. In elk geval hebben we dan een spoor terwijl de politieke elite duidelijk het spoor kwijt is.
Richard B Kalloe

error: Kopiëren mag niet!