Kaalplukken

Beetje bij beetje begint het in het oosten te dagen voor sommige DNA-leden van de coalitie. Zo merken wij dat hun leider in DNA begint toe te geven dat de situatie in het land en daarmee onze toekomst, er erg somber uitziet. Maar niemand, aldus de fractieleider, zou deze regering tot aftreden kunnen dwingen. Echter mijnheer de coalitieleider, de financieel economische situatie in het land bepaalt wanneer dit getergde en misleide volk de straat op gaat en van de regering zal eisen plaats te maken, dus niet u!
Momenteel hoeft de regering dus de NDP, niet te proberen om zoete broodjes voor het volk te bakken. Alles zal negatief uitpakken omdat ook zij die zich hebben laten beetnemen bij de verkiezingen van 2010 en 2015, nu tot het inzicht zijn gekomen, dat dit op slinkse manier is gebeurd. De coalitie wil hun falen vergelijken met de tijd van president Venetiaan. Dit slaat als een tang op een varken omdat de persoon Bouterse niet in de schaduw van Venetiaan kan staan. De oud president had tenminste het verstandelijk vermogen om zaken realistisch te kunnen beoordelen en liet zich niet omringen door mensen met een bedenkelijke reputatie. Hij durfde de juiste maatregelen te treffen en het volk niet te storten in avonturen. Deze maatregelen werden niet zelden met hoon uitgelegd door de huidige regeerders. Slechts één voorbeeld is voldoende: “Vene trek je pyjama uit”. Reeds hoor je steeds vaker, dat men nu pas begrijpt wat economische stabiliteit betekent: Dat je dit inderdaad niet kunt eten maar wel voor zorgt, dat je elke dag brood op de plank hebt en je geld niet dagelijks devalueert!
Misikaba stelt voor dat de president tenminste eens in de twee weken het volk moet toespreken. Wat een naïviteit van deze “politicus” want dat betekent niets anders dan olie op het vuur gooien. Er zijn maar weinigen die op onze president zitten te wachten om wederom verkeerde of misleidende informatie aan te horen. Men heeft ingezien dat deze man gewoon niet in staat is het land te besturen, hij door pech (karma) wordt achtervolgd en het niet nauw neemt met de waarheid. Wat hij wel als geen andere kan, is hilarisch doen en mensen belachelijk maken, zoals hij zo vaak heeft gedaan op podia tijdens de verkiezingscampagnes. Zijn gehoor gierde het uit van pret terwijl zij scandeerden: “Des for pres”. Zijn wij dit vergeten? Af en toe doet hij nog een poging om dit in DNA te herhalen maar dat staat een president echt niet. Nu er ernstige zaken moeten worden aangepakt zit hij met de gebakken peren. De bevolking gelooft de uitspraken van de toenmalige lolbroek niet meer en weet niet eens hoe deze man serieus te nemen. Dat is nu eenmaal de prijs die je betaalt voor het lollig willen doen.
Wij hebben tevens kunnen zien en horen hoe Ronnie Brunswijk te keer is gegaan tegen de minister van Justitie en Politie. Dit gedrag kun je niet goedkeuren precies zoals het volk het niet kan appreciëren dat zij zitting neemt in een regering na de verkiezingen, terwijl zij als voorzitter van het OKB heeft gefungeerd. Dat doe je gewoon niet als hoog ontwikkeld en beschaafd mens. Het is algemeen bekend dat deze minister decennia lang op een ministerspost zat te azen. De oud voorzitter van de NPS de heer R.R. Venetiaan kan daar veel over zeggen. Is de emotionele uitbarsting van de minister bij haar beëdiging hiermee verklaard?
Het is verder ondenkbaar dat Brunswijk op deze wijze zou ageren als de NDP zijn wens tot samenwerking in vervulling had doen gaan. Volgens velen is het juist deze frustratie dat hij dit doet en zeker ook door de invloed die hij op het ministerie van Justitie en Politie is kwijtgeraakt.
Wij willen de heer Misikaba erop attenderen dat wanneer er SRD15 miljoen op tafel zal moeten komen voor nieuwe verkiezingen, Suriname dit geld op een of andere manier wel zal weten te vinden. Want reken maar dat door de steeds verdergaande verspilling, de dagelijkse geldontwaarding groter is dan genoemd bedrag.
Grote delen van het volk weten ondertussen dat regeren iets is waarbij je respect moet tonen voor jouw volk. Dat doel is o.a. te bereiken door af te blijven van geld en zaken die jou niet toebehoren. Of mensen onder druk zetten om hen te laten betalen voor bewezen diensten, bij ons beter bekend als “tjuku”. Wij zouden het toejuichen indien bepaalde mensen kwamen verklaren hoe en door wie ze aan hun rijkdom zijn gekomen. Wij betwijfelen echter of de president dit aandurft. Het zou immers betekenen dat bijvoorbeeld een ex-bewindsman en vertrouweling ook zal moeten worden aangepakt, die vόόr 2000 amper bezittingen had en na 2,5 jaar aanzitten een luchtvaartbedrijf heeft kunnen opzetten. Het is daarom van groot belang dat in de nieuwe anticorruptie wet ook een “kaalpluk” paragraaf komt.
Toni van den Hakker

error: Kopiëren mag niet!