Ook aan de langste nacht komt er een einde!

Door een vrijwel simultane samenloop van omstandigheden w.o. de aanpassing van de nutstarieven, verhoging van de
goverment take op brandstof, de devaluatie en de krapte op de valutamarkt, zijn de nodige spanningsvelden ontstaan
binnen onze economie en ons besteedbaar budget. Het valt niet te ontkennen dat er een zekere krapte heerst op de valutamarkt, echter zijn enkele kwaadwillige krachten doelbewust bezig om de situatie aan te grijpen om de valuta onrust nog meer aan te wakkeren.
De cambio’s bemerken nog steeds een zekere invloed van speculanten op de valutamarkt die bewust de valutakoersen aanjagen, soms ook op een subtiele wijze. Er verschijnen met de regelmaat op vooral de sociale media tal van ongefundeerde verdachtmakingen, geruchten en doem scenario’s waarbij een naderende devalutie wordt gesuggereerd of de burger aanbevolen zijn of haar spaar–of valuta tegoeden van de bankrekeningen te doen halen daar
deze niet voldoende zijn gewaarborgd.
Deze gifmengers misbruiken ook de officiële berichten over de betalingsperikelen van de overheid om hun verhaal gestalte te geven en zorgen dat er continue een panieksfeer rondwaart onder de burgers en het bedrijfsleven. En paniek is nu eenmaal een slechte raadgever …..
De cambiohouders weten uit eigen ervaring dat de monetaire autoriteiten de heersende situatie heel goed kunnen taxeren en tactvol alsmede met veel inzet werken aan het stabiliseren van de markt.
De verhoogde controles, ongemelde invallen en het afsluiten van de haarden van illegaliteit moeten daarom in dit kader worden geplaatst Des te meer verdienen de monetaire autoriteiten alle ondersteuning daar zij met de beperkte instrumenten welke zij voorhanden hebben toch alles eraan doen om de markt tot rust te brengen en te zorgen dat er een zekere valuta instroom naar de markt behouden blijft.
Sturing geven aan een economie welke in de lift zit is geheel iets anders dan leiding te geven aan een economie welke in zwaar weer terecht is gekomen.
Door het continue ondermijnen van de ingezette stappen door de monetaire autoriteiten, is het moeilijk om te komen tot de noodzakelijke rust op de markt en dreigt een situatie te ontstaan van dweilen met een open kraan waarbij maar al te graag door bep. delen van de samenleving een beschuldigende vinger naar de richting van de cambio’s wordt uitgestoken alszijnde de ‘’boosdoeners’’.
Dankzij het continue overleg met de monetaire autoriteiten en het inzicht welke wordt verkregen, wensen de cambiohouders nadrukkelijk de burgers en het bedrijfsleven aan te raden zich niet te laten opzwepen in een spiraal van paniek en zeker niet hun gelden bij de banken te doen opnemen om thuis op te potten met alle onvoorziene risico’s.
Met o.a. de interventies die momenteel worden gepleegd en de korte termijn vooruitzichten, is eerder een koersval verwachtbaar dan een verdere koersstijging. De valuta hamsteraars en speculanten die de valutamarkt continue proberen op te jagen zullen onverwachts voor grote verrassingen komen te staan en enorme koersverliezen lijden.
De grootste bijdrage welke de totale samenleving kan leveren is om het hoofd koel te houden en slechts valuta te kopen indien strict noodzakelijk.
Ook aan de langste nacht komt er een einde en zal weer het daglicht doorbreken om ons pad te verlichten naar betere tijden.
Vereniging van Cambiohouders
R. Bhailal
voorzitter

error: Kopiëren mag niet!