Overweldigende meerderheid PL-structuren kiest voor terugroepen Sapoen en Chitan

PL1
PL2Een overweldigend deel van de stemgerechtigde structuren van de Pertjajah Luhur (PL) is op de vanavond gehouden vergadering akkoord gegaan met het besluit tot terugroeping van de leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. De partij telt in totaal 123 stemgerechtigde kernen en structuren, waarvan 101 zich vandaag hebben aangemeld op de partijraadsvergadering. Van de 101 stemgerechtigden zijn 100 akkoord gegaan met de terugroeping van beide leden, terwijl één stemgerechtigde ‘niet akkoord’ heeft gestemd.
Tijdens het tellen van de stemmen heeft deze stemgerechtigde verklaard het stembiljet verkeerd te hebben ingekleurd en vroeg de gelegenheid om opnieuw te stemmen en akkoord in te vullen. Het comité dat toezicht moest houden op een vlot en ordentelijk verloop van de stemming, voorgezeten door mr. Rinette Soentik-Sapei, heeft echter gewezen op het feit dat de stemming reeds voorbij was en heeft op basis daarvan deze stem geldig verklaard.
Partijraadsvoorzitter Hendrik Setrowidjojo heeft voorafgaandaan de stemming aan de partijraad voorgehouden dat van de in totaal 123 stemgerechtigden er 101 aanwezig waren. Volgens de statuten moeten er tenminste de helft plus 1 stemgerechtigden aanwezig zijn om quorum te hebben, wat inhoudt dat de partijraadsvergadering volgens de statuten is gehouden en de daarop genomen besluiten legitiem zijn. “Het resultaat van de stemming is een herbevestiging van het besluit, dat tijdens een eerder gehouden partijraadsvergadering in juni reeds was genomen,” stelt PL-voorzitter Paul Somohardjo. De partij heeft het advies opgevolgd van de rechter in kort-geding om te werken volgens de in de statuten aangegeven termijn van zes weken voor het uitschrijven van een partijraadsvergadering.
Behalve het terugroepen van Sapoen en Chitan stond op de agenda ook het voordragen van vijf hoofdbestuursleden voor ‘ontslag’ uit hun functie. Het gaat met name om Raymond Sapoen, Diepakkoemar Citan, Mike Noersalim, Rudy Soerodimedjo en Isaak Soerokarso, die worden beschouwd als de trekkers van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB). Dit voorstel is door de partijraad met applaus ontvangen. PL-voorzitter Paul Somohardjo legde de vergadering voor dat er in dit kader nog een lange weg te gaan is, aangezien deze leden de gelegenheid moeten krijgen om zich te verweren en in beroep te gaan.

error: Kopiëren mag niet!