Symposium WWF en CI: Zuurstof in blik is hedendaagse realiteit

Tijdens WWF en CI symposium (1)
Tijdens WWF en CI symposium (2)In het natraject van de afgelopen klimaatconferentie, COP 21, is er afgelopen woensdag door Conservation International en WWF Guianas een symposium gehouden. De bedoeling was om het onderwerp klimaatverandering, de bereikte mijlpalen op dit stuk bij COP 21 en de effecten die deze ontwikkeling nu al heeft in en buiten Suriname, te bespreken. Professor Siewnath Naipal, die Suriname vertegenwoordigde op deze historische klimaattop, gaf aan dat het bijzondere van de top was dat men nu meer dan ooit beseft dat de ‘global warming’ niet naar 2 graden, maar het liefst naar 1,5 graden terug moet worden gebracht. Hij benadrukte het feit dat Suriname nu al en niet in de verre toekomst met de gevolgen van de opwarming wordt geconfronteerd. Zaken die hij reeds jaren aankaart en waar hij al tijden voor waarschuwt, zijn realiteit aan het worden. De gevolgen moeten volgens hem niet onderschat worden. Nu al zijn er landen zoals China die zuurstof in blik af wensen te nemen van andere landen zoals Canada, omdat zij zelf niet over genoeg schone zuurstof meer beschikken vanwege hun luchtvervuilingsprobleem. Alhoewel Suriname niet behoort tot één van de landen die veel schadelijke gassen uitstoot, maar juist vanwege haar bos de uitstoot neutraliseert, moet het land toch veel spaarzamer omgaan met haar natuurlijke rijkdommen. Dit was de mening van de meeste sprekers op het symposium.
De country representative van WWF, Laurens Gomes, uitte zijn enthousiasme over hetgeen bereikt is tijdens de COP 21. Het is nu niet meer een kwestie van enkele wetenschappers die waarschuwen voor de gevolgen van klimaatverandering tegen een meerderheid aan wetenschappers die dit bagatelliseren, maar juist het omgekeerde. Slechts enkele wetenschappers durven het nog te ontkennen of te negeren. Als het klimaatverdrag van Parijs realiteit wordt, zal tegen 2030 de beoogde mitigatie in de uitstoot van onder meer CO2 bereikt moeten zijn. Tegen 2050 zal het gebruik van fossiele brandstoffen compleet tot het verleden moeten behoren. Men beseft nu dat alle actoren in de samenleving nodig zijn om verandering teweeg te brengen. Daarom zullen ook bedrijven, instanties en zelfs individuen hun bijdrage moeten leveren en ook moeten leren inleveren in het proces van terugdringen van de ramp die dreigt bij verdere opwarming van de aardtemperatuur.

error: Kopiëren mag niet!