Surzwam weer aan de orde

In de DNA zijn afgelopen dagen door een DNA-lid kanttekeningen geplaatst bij de handel en wandel bij een staatsbedrijf Surzwam. Dit bedrijf is een naamloze vennootschap opgericht door de Staat Suriname met als vertegenwoordiger van de aandeelhouder (de Staat Suriname) het ministerie van LVV. De huidige minister van LVV was samen met de directeur van Surzwam sympathisant en podiummateriaal voor de partij Pertjajah Luhur vaak ook zichtbaar gekleed in rood gewaad. Er is een goede verstandhouding geweest tussen deze twee personen die om hun moverende redenen zich inlaten in de politiek. Vanaf de politieke betrokkenheid zijn er minder florisante geruchten over deze directeur te vernemen niet alleen in de wandelgangen, maar ook in de media door personen die van zaken op de hoogte zijn. Een van deze personen is de leider van het door kabinet Bouterse-Ameerali ingestelde Rijstorgaan. De directeur zou een politieke financier zijn, zijn de hardnekkige stellingen. Surzwam is in DNA aan de orde gebracht nu door een oppositielid. Door de Rijstorgaan-voorzitter zijn ook zware maar voorstelbare aantijgingen met betrekking tot malversaties en corruptie gedaan richting deze politieke podiumbeklimmer en directeur. Deze beschuldigingen waren luid en duidelijk en helder te volgen en gedaan op de televisie. Het behoort ter kennis te zijn gekomen van de president, de vp en de LVV-minister. Alleen de LVV-minister reageerde, mede omdat hij op dat moment ook werd beschuldigd. Door de betrokken persoon zelf, is nooit gereageerd op de beschuldigingen van corruptie, waarvan het overigens gonst in de samenleving. Er zijn instituten die een speciaal onderzoek kunnen instellen, maar de zaak is gewoon zo gelaten. Dat betekent dat mogelijk de mogelijkheid is gecreëerd door de autoriteiten dat de Staat werd benadeeld. Kennelijk is dat de verwijzing naar ‘een corruptiefaciliterend beleid’. Autoriteiten behoren te weten dat RVC’s een belangrijke rol te vervullen hebben in de nv’s. Wanneer men een RVC puur politiek invult met leeghoofdigen en politieke personen met een corrupte inborst die te kwader trouw zijn, dan wordt het klimaat en de cultuur door de aandeelhouder zelf geschapen van corruptie binnen de organisatie. Wanneer men daar bovenop nog, ondanks zware beschuldigingen, zaken ononderzocht laat, dan geeft men in principe aan dat er niks aan de hand is. Intussen worden miljoenen SRD’s besteed en is er geen vordering te merken in de samenleving. Kanalen worden opgehaald, geld wordt gedeclareerd na over facturering en er vindt geen controle plaats of het werk inderdaad of correct heeft plaatsgevonden. Kanalen worden haastig voor de vorm opgehaald, geplante bomen worden zwaar beschadigd of kanalen worden slechts aan het begin en dan weer aan het einde opgehaald. De Rijstorgaan-voorzitter heeft stukken overhandigd aan de LVV-minister over dit soort praktijken, maar hij heeft op zijn ministerie nooit een onderzoek laten instellen en daarover verslag gedaan.
Surzwam is enige jaren geleden opgericht met de bedoeling om zwaar materieel tegen een bereikbaar tarief beschikbaar te stellen aan onder andere burgers met productieplannen. Deze doelgroep is door Surzwam nu zwaar verwaarloosd. Burgers bellen en gaan aan de slag voor offertes en on-site inspecties voor prijsberekeningen. Functionarissen van de nv verschijnen niet bij de burgers en laten nooit wat van zich horen. Enige maanden voor de verkiezingen is de nadruk gaan liggen bij het uitvoeren van overheidsopdrachten. De algemene klacht is dat werken niet of niet adequaat worden/zijn uitgevoerd en dat er is over gefactureerd. Personen zouden volgens de beweringen zich hebben verrijkt en ook aan politieke partijen betalingen hebben verricht vermoedelijk, waarvoor de bewijzen zoals kwitanties er uiteraard niet zijn. De verergerende ruzie die er is tussen de partijtop en de Rijstorgaan-voorzitter, wordt door functionarissen misbruikt waarvan de Surzwam-directeur de lachende derde is. In april 2014 deelde NDP-topper Rashied Doekhie in de pers mee dat iets niet in orde was bij een betaling die zou worden verricht ten behoeve van het bedrijf ten laste van de staatskas. Hij deelt mee dat er een diepgaand onderzoek gepleegd zou moeten worden naar het financieel beleid van het bedrijf. Dit onderzoek is nooit gekomen. Als er sprake was van malversaties, dan is dat mogelijk gewoon voortgezet. In de vorige regeerperiode sprongen de huidige LVV-minister en de Surzwam-directeur van de PL naar de regeringspartij en begonnen zich voortaan in het paars te hullen. De vraag rijst waarom niet een integraal en breed onderzoek komt naar alle staats gelieerde bedrijven en een einde wordt gebracht aan de corruptie en wanbestedingen. De vraag rijst waarom alles bij mondjesmaat gebeurt.

error: Kopiëren mag niet!