Pretoria, de draad kwijt

Er is na een lange oorverdovende stilte een dezer dagen bericht gekomen uit Pretoria, Zuid-Afrika. Dit Afrikaans land wordt gerekend tot een land met een hoge ontwikkeling. Verschillende sectoren zijn in dit land goed ontwikkeld. Een culturele band hebben we niet met dit land, omdat de meeste burgers van Afrikaanse afkomst volgens de analyses niet ‘komen’ uit de punt van Afrika maar Centraal Afrika. Dat maakt dat de alliantie met Zuid Afrika voornamelijk een economische en politieke alliantie moet zijn. De missie in Zuid Afrika dateert van enige tijd en de missie kan niet klagen dat het te kampen heeft met een gebrek aan capaciteit of leidinggevend vermogen. In principe gaat het om een goed bezette ambassade met een prof aan het hoofd. De vorige regering, maar sterker nog de regering met de huidige politieke constellatie, moet het hebben van de zuid-zuid-relatie en de economische diplomatie. Van de missie in Zuid-Afrika mag vanwege de bezetting worden verwacht dat ze output levert en bijdraagt aan de economische vorming van Suriname. Door de huidige president zijn in de vorige periode alle ambassadeurs uitgenodigd om hun visie, uitdagingen, kansen en beloftes te presenteren aan het staatshoofd, mede in het kader van de economische diplomatie. De ambassadeur van Zuid-Afrika is niet genoemd onder de ambassadeurs die – soms begrijpelijkerwijs – verstek hebben laten gaan. De plannen zijn gepresenteerd aan het staatshoofd nemen wij aan, maar veel daaromtrent is bij ons niet bekend. De vraag rijst uiteraard wat de output is van de ambassade in Zuid-Afrika, een land dat behoort tot de BRICS-landen. Heeft het zin om nog een ambassade in Zuid – Afrika te hebben of de ambassadeur te handhaven? Wat heeft hij in de afgelopen periode bewerkstelligd voor Suriname? Hoeveel investeringen heeft de ambassadeur kunnen aantrekken voor zijn land? Hoeveel Surinaamse ondernemers heeft hij de weg kunnen wijzen in Zuid-Afrika? In het publieke domein is daarover niets bekend, waardoor uitgegaan mag worden dat niets significant of noemenswaardig op dit stuk zich heeft voltrokken. Het recente bericht uit Zuid-Afrika is dat de ambassadeur niets te klagen heeft wat populariteit betreft en dat is enigszins voor te stellen. Reden te meer om te vragen wat deze ambassadeur voor zijn land heeft gedaan. In het recente bericht wordt gemeld dat hij onder de ambassadeurs van de Grulac-landen (landen van Groep Latijns Amerika en Caribisch Gebied) thans fungeert als de ‘acting dean’ in het land. Het gaat om een aantal van 16 landen. Dat betekent dat behalve relaties in Zuid-Afrika onze prof ook goede banden en aanzien heeft met belangrijke vertegenwoordigers van de regionale landen in Zuid-Afrika. Wat hebben deze contacten aan voordeel gebracht voor Suriname in het kader van de zuid-zuid-relaties? Bericht wordt dat Suriname aan de onderste regionen in de regio bengelt als het gaat om het aantrekken van foreign direct investment (fdi). Met zulke capabele en geschoolde ambassadeurs op zulke belangrijke posten, hoe kan het dat we dan zo weinig aan investeerders aantrekken? De conclusie kan getrokken worden dat er niet veel gebeurt voor Suriname op de Zuid-Afrikaanse ambassade. Terwijl het nog niet geweldig lukt om een brug te slaan naar Suriname, belast onze vertegenwoordiger zich nu om een brug te slaan naar de totale regio. Opmerkelijk is dat er vanuit de post Pretoria via ons ministerie van Buitenlandse Zaken het verzoek gedaan is aan de president van Suriname om voor ons land een voorstel bij de Afrikaanse Unie in te dienen ter verkrijging van de observer en associate membership status. De vraag rijst waarom dit allemaal nodig is. Welke doelen wil men concreet voor Suriname verwezenlijken en welke ministeries of bedrijven of sectoren hebben er belang bij dat deze affiliatie met de Afrikaanse Unie plaatsvindt? Een Surinaams belang is daarbij niet direct of indirect aangehaald. Er wordt medegedeeld dat Zuid-Afrika na Washington de grootste collectiviteit aan diplomaten ter wereld omvat. Wat heeft de aanwezigheid van ons land in Zuid-Afrika voor ons gebracht tegen deze achtergrond? Nu lezen we dat onze ambassadeur bezig is het werk binnen de Grulac groep te herstructureren, maar kan hij zich dat wel permitteren? Heeft hij zijn huiswerk al voor ons gemaakt? Ondanks onze jarenlange aanwezigheid in zo diplomaten hotspot is Suriname nog steeds een ‘Untapped Potential’. Surinamers praten over het verheffen van Suriname tot een regionale hub, maar onze missie in Zuid-Afrika gaat uit van Brazilië als hub. In het stuk vanuit Pretoria zit veel uit-het-hoofd-theorie en weinig mijlpalen en wapenfeiten. Er is desondanks wel een aanklacht tegen de bezuinigingen die de regering aan het uitvoeren zou zijn. Het stuk dat recent in de media verscheen, was een herinnering dat er een missie is in Zuid-Afrika, een land waar veel kan worden bereikt voor Suriname. De conclusie kan worden getrokken dat deze missie desondanks toch improductief is en wellicht ook de draad volledig kwijt is.

error: Kopiëren mag niet!