Relyveld: “Landmeters boosdoener dubbele uitgifte percelen”

Bij het onderzoek naar de dubbele uitgifte van domeingronden is naast ambtelijke en administratieve onvolkomenheden ook gebleken dat er zich zaken voordoen buiten de invloedssfeer van het ministerie, waarbij landmeters die in de arm moeten worden genomen om de uitmetingskaart te maken voor hetzelfde perceel twee verschillende omschrijvingen geven. Hierdoor zou het lijken als of het om twee verschillende percelen gaat, terwijl het defacto om het ene en zelfde perceel gaat. Deze mededeling deed minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) donderdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). De bewindsman benadrukte dat zijn ministerie druk bezig is om samen met GLIS en de landmeters vereniging hier een oplossing voor te vinden. Releyveld werd tijdens de eerste ronde van de begrotingen flink onder vuur genomen door verschillende parlementariërs. De bewindsman benadrukte dat hij de verschillende zaken heeft nagetrokken. Zo bleek dat de uitgifte van 8 hectare uit de 50 ha van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) aan een ondernemer, niet in de administratie van RGB voorkwam. Met de anticipatie op de uitvoering van het ethanolproject van staatsolie, zoals dat was gepland, had het ministerie 35 hectare grond ter beschikking gesteld. Deze 35 ha is volgens hem nog steeds ter beschikking voor het implementeren van een woningproject in Wageningen. Het ministerie had volgens hem in 2015 een saldo van 142 rechtzaken, die tegen haar waren aangespannen, over. Anno eind december is 40% hiervan opgelost middels schikkingen. De overige zaken liggen nog steeds ter beoordeling bij de rechter.
10 hectare bouwrijpe kavels voor aanleg prefabwoningen in Smalkalden
Relyveld gaf aan dat zijn ministerie 10ha bouwrijpe grond ter beschikking heeft gesteld om prefabwoningen in Smalkalden Para neer te zetten. Simultaan is hij ook druk bezig gronden rijp te maken in Wanica en Saramacca voor prefabwoningen. De bewindsman benadrukte dat begin 2016 de grondhuur vergoeding en vergoeding voor erfpacht aangepast zullen worden aan de huidige tijd. “De vraag die ook gesteld moet worden is waarom het zo lang duurt om toestemming te krijgen tot overdracht van domeingrond. Het is gebleken dat decennia lang overdrachten van domeingrond ontzettend lang op zich hebben laten wachten. Thans is het ministerie bezig de achterstanden in te lopen en die tot een minimum te beperken. Wij werken er hard aan om achterstanden in te lopen”, aldus de minister. Ook het GLIS-gebouw aan de Jaggernath Lachmonstraat werd door de directievoerder afgekeurd. RGB is samen met OW bezig hierin een oplossing te brengen.
Bereidverklaringen Back-pro Nickerie aanvaard
Relyveld gaf aan dat tijdens het back pro project in Nickerie er 950 bouwkavels zijn verkaveld en dat een groot deel van de bereidverklaringen hiervan al zijn aanvaard. Thans is het ministerie bezig de toewijzingsbeschikkingen klaar te maken en zullen die binnen niet al te lange tijd aan de belanghebbenden worden verstrekt. Ook heeft RGB 50 kavels ter beschikking gesteld aan het Streekziekenhuis Nickerie (SZN) om dienstwoningen op te zetten. Het ziekenhuis moet verder daaraan invulling geven. RGB werkt volgens de minister hard eraan om een dependance met een eigen afdeling grondinspectie in Nickerie neer te zetten die mogelijk ook tekeningsbevoegdheid zal krijgen. Dit verkeert volgens hem al in de afrondingsfase en zal binnen niet al te lange tijd helemaal in orde worden gemaakt.
FR

error: Kopiëren mag niet!