‘We zijn Moe’ vanaf vandaag niet meer op straat

1PresidentDe groep in protest ‘We Zijn Moe’ heeft na 26 dagen zichtbaar te zijn ervoor gekozen om een andere strategie toe te passen om haar protest voort te zetten. Het protest begon met Curtis Hofwijks op een vrijdagmorgen, waarna er een stroom van ondersteuning naar het Onafhankelijkheidsplein liep. Er werd uiteindelijk besloten om een initiatiefgroep op te richten met de naam ‘We Zijn Moe’. Als één van de grote verworvenheden van de groep noemt Hofwijks, trekker van de groep, dat het protest een onderwerp van gesprek was in het parlement. “Voorheen leek het alsof er een soort stilzwijgen was in het parlement. Je hoorde niemand praten over bijvoorbeeld de functie van de governor van de Centrale Bank en de minister van Financiën die niet verenigbaar zijn, of waar al het geld van het land naar toe is. Nu worden de vragen gesteld en ik hoop dat de oppositie haar werk doet”, zegt Hofwijks.
De groep heeft vooralsnog volgens Hofwijks haar hoofddoel niet bereikt. “De anticorruptiewet zoals wij die willen, is er nog niet. Wij hebben nooit gehoord dat er gelden terug zijn gehaald. Mensen ontslaan, ontheffen of reshuffelen is niet waar wij voor protesteren”, zegt de trekker. De groep heeft vooralsnog 400 mensen op de been kunnen krijgen. Er zal nu via social media contact worden onderhouden met de mensen die de groep zijn komen ondersteunen. Over hun nieuwe strategie praat Hofwijks in dit stadium niet graag. De strategie zal door de groep te zijner tijd op social media bekend worden gemaakt.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!