Nalatige verwerkers hebben al 2 seizoenen padieboeren niet uitbetaald

De Politieke Vleugel van de FAL (PVF) wilt dringend aandacht voor de ernstige problemen waarmee de padieproducenten nu geconfronteerd worden. Dit is al het derde seizoen dat de boeren hun product beneden de kostprijs moeten verkopen. Ondanks de verlieslatendheid heeft men getracht met extra inspanning de productie te continueren in de hoop op betere tijden. Echter blijkt dat de problemen steeds groter en complexer worden.
Behalve dat de opkopers zeer lage padieprijzen (van maximaal SRD 35 per baal) ten behoeve van de najaarsoogst 2015 hebben aangeboden, blijkt ook dat zij een belangrijk deel van de padieboeren nog steeds niet hebben uitbetaald voor hun geleverde padie. En er zijn opkopers die de boeren zelfs voor twee seizoenen nog niet hebben betaald. Deze boeren hebben het afgelopen jaar tweemaal ingezaaid, tweemaal geoogst en tweemaal padie geleverd aan de verwerker en nog steeds niets ontvangen. Uit veldbezoeken van de PVF blijkt dat deze boeren in ernstige stresssituaties verkeren en nu op het punt staan van faillissement, waardoor ook de continuïteit van de sector in gevaar is. Bepaalde landbouwers overwegen nu om hun studerende kinderen terug te roepen van Paramaribo vanwege ernstige financiële problemen, terwijl die verwerkers met de tegoeden van de boeren doorgaan met nieuwe investeringen. Omdat deze boeren vanwege hun onderdrukte positie voorzichtig zijn om stappen te ondernemen tegen die opkopers, beseffen velen nog niet hoe ernstig het probleem is.
‘Vanwege het belang van de rijstsector voor onze nationale economie is behoud van de sector en bescherming van het boerenbestand noodzakelijk, waardoor het ministerie van LVV samen met Justitie en Handel en Industrie, de padieverwerkers moet dwingen om de boeren zo gauw als mogelijk uit te betalen en wel tegen de huidige koers, waardoor de prijs van SRD 35 aangepast wordt naar SRD 44 (125% van SRD 35). De brandstofheffing voor de padieproductie moet onmiddellijk afgeschaft worden, waardoor de boeren tegen een prijs van ongeveer SRD 2 per liter diesel kunnen aanschaffen en wel tot 120 liter per ha. Daarnaast moet er transparantie en controle op de prijzen van alle input voor de landbouw zijn, opdat de kostprijs niet onnodig omhoog wordt geschroefd met dure input.’ Dit is het voorstel van de voorzitter Soedeschand Jairam van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF).
Er zijn ook andere zaken die dringend aandacht verdienen, zoals het zaaizaadprobleem, het schuldenvraagstuk, de compensatie van de verliezen, maar om alvast verlichting te brengen in de financiële situatie van de boeren moeten de bovengenoemde zaken onmiddellijk aangepakt worden. Hierdoor kan ook de inzaai ten behoeve van dit seizoen vlotter verlopen.

error: Kopiëren mag niet!