Ravaksur vraagt naar concrete acties over contractarbeiders

Ravaksur heeft gisteren een brief overhandigd aan de minister van Arbeid om concrete acties te vragen over het fenomeen van contractarbeid. De brief zal vervolgens door de minister naar het staatshoofd doorgeleid worden. Het gaat hierbij om een gezamenlijke actie van een aantal vakbonden uit het Caribisch gebied (vooralsnog 5 landen), die ongeveer een maand gelden bij elkaar zijn geweest. IndustriALL Global Union is de internationale vakbondsorganisatie, die met name werknemers uit de mijnbouwsector en de industrie verenigt. In Suriname wordt de actie onder auspiciën van Ravaksur gevoerd. Tijdens de meeting in de IndustriALL Union is men tot de conclusie gekomen dat tegen het fenomeen van contractarbeid drastisch moet worden opgekomen.
Volgens de union vormt dit fenomeen voor een groot stuk onrechtvaardigheid. De contractarbeiders zijn niet als zodanig georganiseerd, vandaar dat men de werknemers van Suralco, waar men wel georganiseerd is, bij de overhandiging van de brief meenam. Middels het oprichten van een vakbond bij Suralco is men gekomen tot een overlegstructuur, waardoor men toch zaken kan afdwingen van de werkgever. Het is volgens voorzitter Robby Berenstein in ieder geval duidelijk dat er een groot verschil is tussen contractarbeiders en werkers die onder collectieve arbeidsovereenkomst vallen. Dit fenomeen zorgt veelal voor ondermijning van de vakbeweging.
Middels de brief wijst men de regering op haar verantwoordelijkheid voor het opkomen tegen dit fenomeen. Contractarbeiders zijn volgens Ravaksur nog niet beschermd bij wet. Daar moet er volgens de vakbeweging concrete/specifieke wetgeving voor komen. Minister Soewarto Moestadja gaf aan dat er in het Nieuw Burgerlijk Wetboek al regelingen zijn opgenomen voor dit onderwerp. Hij zei verder nog dat de juristen van het ministerie aan het uitzoeken zijn als dat voldoende zal zijn, of de wens voor speciale wetgeving moet worden vervuld. Uiteindelijk gaf Berenstein aan dat het niet uitmaakt als de zaken in het nieuw BW of in speciale wetgeving geregeld worden, zolang zij wel in orde komen. De vakbeweging is al bezig de mensen te organiseren, maar wetgeving moet ook in place zijn. Suriname is momenteel in een fase waarbij dit probleem hoogtij viert. Volgens Ravaksur-topper Armand Zunder is het niet te laat om zulke zaken te reguleren. Vandaar dat er vanuit het Caribisch gebied een gezamenlijke actie is ondernomen, welke ook zal worden gemonitord.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!