Brengt verandering van namen wel een verbetering?

Personen of de commissie kan gelijk hebben om enkele namen uit de koloniale tijd na liefst 40 jaren onafhankelijkheid / Srefidensie, te veranderen. Zal deze handeling wel een verbetering of ontwikkeling voor het land betekenen? Bekend is de spreuk van William Shakespeare; hij zei: “What’s in a name?”
Kijk eens naar straten in Groot Paramaribo die eens zijn vernoemd naar politici; waren die ook koloniale namen? Wel van die periode, maar het waren gevestigde namen. Een drietal namen die vernoemd zijn, zijn voor velen nog steeds onbegrijpelijk. Omdat de diverse politieke partijen (de NPS, SPA, en de VHP) hun partijgebouwen in die straten hebben, moest de oude naam omgedoopt worden. Elke regering heeft dat oogluikend toegestaan. De voorbeelden zijn over bekend:
– De Wanicastraat werd de Johan Adolf Pengelstraat.
– De Rust en Vredestraat werd de Fred Derbystraat.
– De Coppenamestraat werd omgedoopt in de mr. Jagernath Lachmonstraat.
De Weidestraat is vernoemd naar Mr. Eddy Bruma. In die tijd van benoeming van de straat stond het partijgebouw van de PNR (Partij Nationalistische Republiek) in die straat. Deze partij is later de SPA geworden.
Indien men Surinaamse politici, helden, schrijvers/dichters, vakbondsleiders, leraren, sporters enz. wil vereeuwigen, dan kan dat allemaal. Het zou evenwel raadzaam zijn om dit te realiseren op nieuwe projecten en waar er nog geen naamborden zijn geplaatst. Niet omwille van de verandering moet men namen gaan vervangen. De geschiedenis kan men echter niet verdraaien, het zijn eenmaal feiten! Als men al de plaatsnamen van de voormalige heersers, niet alleen de Nederlandse, gaat vervangen, dan is het hek van de dam. Mijns inziens zijn wel veel straten, namen van gebouwen, pleinen en stadia terecht vernoemd; zelfs onze internationale airport heeft een persoonsnaam en wel de Johan Adolf Pengel luchthaven. De commissie Straatnaamgeving adviseert de regering middels voorstellen om te komen tot nieuwe naamgeving. Burgers die een suggestie hebben, kunnen hun voorstel bij de commissie indienen met een duidelijke omschrijving. De commissie bekijkt onder meer de praktische bruikbaarheid en vooral naar historische juistheid. De regering heeft de wettelijke plicht om voor alle straten, pleinen, gebouwen, stadia, musea enz. namen vast te stellen. Het vernoemen van namen naar personen, die zich op welke manier dan ook zich verdienstelijk hebben gemaakt, kan pas als deze personen enkele jaren overleden zijn. Volgens mij schrijft de Surinaamse wet voor dat het na 5 jaren kan plaatsvinden.
Er dient voor een naam gekozen te worden, die verband houdt met de geschiedenis, kunst- en cultuurleven. Als er voor een persoonsnaam wordt gekozen, dan moet de persoon overleden zijn en slechts personen, die van een historisch, wetenschappelijk of van algemeen- en maatschappelijk belang zijn geweest. Het is raadzaam om een beknopte toelichting te geven/ plaatsen bij de gekozen straat- en andere namen.
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!