Surinaamse Bankiersvereniging maant tot kalmte

Opneembaarheid tegoeden gegarandeerd
De laatste weken worden de commerciële banken in Suriname geconfronteerd met enigszins verhoogde kasopnames van vreemde valuta door particuliere cliënten. Kennelijk heeft dit te maken met onzekerheid omtrent de opneembaarheid van gelden van deze rekeningen. De onzekerheid wordt gevoed door vele onjuiste beweringen en roddels die de ronde doen in de samenleving door personen met minder nobele doelen. Recentelijk heeft de Centrale Bank van Suriname in een persbericht de garantie gegeven dat er geen enkele intentie noch behoefte is bij de beleidsmakers om aan tegoeden op vreemde valutarekeningen te komen. De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) onderschrijft deze geruststellende mededeling en geeft de garantie aan de samenleving dat rekeninghouders te allen tijde over al hun tegoeden bij banken, ook in vreemde valuta, kunnen beschikken. De banken beschikken over voldoende liquiditeit om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Het is dus niet nodig om contant geld op te nemen en dit thuis te bewaren met alle risico’s van dien, zoals diefstal of roof. De SBV zal in constante dialoog blijven met de monetaire en andere autoriteiten, teneinde te bewerkstelligen dat deze de juiste beleidsbeslissingen nemen om de financiële problemen waarmee ons land momenteel kampt, op te lossen. Daarbij zal steeds het belang van de samenleving, en dus ook onze klanten, voorop staan.
Surinaamse Bankiers Vereniging
Ginmardo Kromosoeto
Secretaris

error: Kopiëren mag niet!