Riad Nurmohamed: “Anno 2015 kunnen tekorten op scholen niet door de beugel”

Voor assembleelid Riad Nurmohamed kan het niet door de beugel dat anno 2015 verschillende scholen nog steeds te kampen hebben met een tekort aan leermiddelen, schoonmaakmiddelen en inadequate renovatie van schoolgebouwen. “Ik heb in de afgelopen weken als lid van de vaste commissie Onderwijs zelf bezoeken aan enkele scholen gebracht. Wat ik daar zag, kan eigenlijk niet. Zeker als leerlingen niet eens over een stoel en tafel beschikken”, stelde de politicus tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). Noermohamed deed een dringende beroep op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen en voortaan meer prioriteit hieraan te geven. Volgens de parlementariër is het vrijwel duidelijk dat de begroting van dit ministerie vermeerderd is. De operationele uitgaven zijn van SRD 634.785.000 gebracht naar SRD 704.640.000. Voor de verschillende beleidsprogramma’s is het initieel bedrag van SRD 257.861.000 vermeerderd naar SRD 442.318.000. Nurmoehamed hoopt dat de bedragen voldoende zullen zijn om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hij hoopt dat het ministerie goede prioriteiten heeft gesteld.
Watertekort Brokopondo nijpend voor scholen
Ook leerkrachten van Brokopondo worden volgens assembleelid Wendel Asadang geconfronteerd met problemen. Recentelijk met watertekort, waardoor scholen dreigden te sluiten. Vanwege de droge tijd hebben sommige scholen een tekort aan drinkwater. Te Sarakreek was er een soortgelijk probleem, maar door ingrijpen van een districtsraadslid en Asadang werden lokale ondernemers van het gebied bereid gevonden 100 verpakkingen van 6 flessen water van elk 1.5 liter te doneren, waardoor onderbreking van het onderwijsproces kon worden voorkomen. De parlementariër wil weten hoe de regering het probleem van watertekort zal aanpakken.
Natin moet eigen budget krijgen
Nurmohamed pleit ervoor dat het Natuurtechnisch Instituut (Natin) in de toekomst verzelfstandigd wordt door het toewijzen van een eigen budget. Een eigen budget zal volgens hem ervoor zorgen dat de inefficiëntie van nu kan worden uitgewerkt. “Bij het Natin moet voor elk ding eerst een bon naar het ministerie, waardoor er enorm veel inefficiëntie ontstaat. Ik vindt dat Natin ook de gelegenheid moet krijgen naar een budget te gaan, zodat zij ook als het Polytechnisch College (PTC) kan opereren.” Volgens de parlementariër is de potentie wel aanwezig, omdat ook het bedrijfsleven daar investeert. “Natin moet worden afgestoten en in plaats daarvan moet de controle worden verhoogd”, aldus de VHP’er. Naast het eigen budget kampt de school volgens hem ook met een tekort aan schoonmaaksters en conciërges
Verbetering imago Minowc
Nurmohamed benadrukte dat er zich in de afgelopen vijf jaar verschillende schandalen binnen het ministerie hebben afgespeeld. Deze schandalen hebben volgens hem ervoor gezorgd dat het geloof en waarde is afgenomen. “Wat doen we om de imago te herstellen? Ik krijg ook twijfels als brieven niet beantwoord worden. Gaan de zaken onderzocht worden?”, stelde de politicus. Nurmohamed is wel blij van het beleid van het ministerie om op grond van normen en eisen voor benoemingen te gaan. “Het is een zeer goede ontwikkeling en een voorbeeld voor andere ministeries”, aldus Nurmohamed.
Controle bij instellingen die subsidies ontvangen
De politicus vroeg aandacht voor de extra controle bij instellingen die gesubsidieerd worden. Het gaat om Stichting Dierentuin, Medische Zending, Parima, Stichting Kennedyschool en Mythylschool, bijdragen aan huishoudens en Stichting Conservatorium Suriname voor een totaal bedrag van SRD 8.265.000. “Hoe vindt de controle plaats bij instellingen die subsidies ontvangen? Wat gebeurt er met instellingen die geen rapportages en jaarverslagen sturen?” Ook de Fibos-scholen moeten volgens hem onder betere controle van het ministerie. Volgens Nurmohamed heeft Minowc 53 onderwijsactiviteiten in haar begroting opgenomen en heeft zij 15.800 mensen in dienst. De regering is nog niet aan het woord geweest. Maandag om 9.00 uur wordt de begrotingsbehandeling voortgezet.
FR

error: Kopiëren mag niet!