Directeur Volksgezondheid: ‘Iedereen is verantwoordelijk voor de gezondheid’

Zaterdag was het ‘Health for all’ dag, waarbij de nadruk ligt op het recht voor een ieder om toegang te hebben tot kwalitatieve gezondheidszorg ongeacht de financiële situatie, de woonplaats, geslacht of etniciteit. In dit kader overhandigde de Pan American Health Organization (Paho) een aantal truitjes met een speciaal opschrift aan de directeur van Volksgezondheid, Maureen van Dijk. Dit deed de Paho als teken ter bekrachtiging van de steun, die zij geeft aan de Surinaamse overheid op het stuk van gezondheid. Van Dijk zegt aan Dagblad Suriname dat een voorwaarde voor niet alleen gezondheidszorg, maar ook gezondheid, de toegankelijkheid is. Op het gebeid van zowel de preventieve als curatieve zorg zijn we er in Suriname volgens haar nog niet. Als voorbeeld haalt zij aan het moeilijk toegankelijke binnenland, niet alleen qua infrastructuur maar ook vanwege onder andere taal- en cultuurbarrières. ‘We kunnen nog heel veel verbetering brengen hierin, maar nationaal zijn wij op de goede weg.’ Wat de kwaliteit van de gezondheid betreft, zegt zij dat niet alleen de Staat op basis van de Grondwet hiervoor verantwoordelijk is, maar ook de mensen zelf die de gezondheidszorg genieten. Dit is feitelijk iedereen, omdat iedereen wel eens een polikliniek bezoekt. Nu wordt hard gewerkt aan het bereiken van een hoger gezondheidsniveau door onder meer het project ‘Health in all policies’ omdat alle factoren en alle ministeries een rol spelen in het streven hiernaar. Alles aangaande de gezondheid is volgens Van Dijk een continuerend proces. Zij geeft aan dat de zaken die nu spelen binnen de dienstverlening in de sector, of die nu goed of minder goed zijn, altijd gemeld moeten worden, zodat hierop kan worden ingespeeld. De onderraad onder leiding van de vicepresident, waarin ook de minister van Volksgezondheid participeert, bekijkt deze. Zij zijn het ook die communiceren, die afspreken wat er gedaan zal worden en het ook moeten doen. ‘We zijn bezig. De ministerraad beijvert zich momenteel om de achterstallige betalingen in te lopen. Dienstverleners mogen geen zorg weigeren enerzijds en anderzijds is een ieder verplicht verzekerd te zijn. Het is ieders verantwoordelijkheid, iedereen heeft een rol en kan zaken beïnvloeden, zodat datgene wat wij hebben, beter gebruikt en gevormd kan worden.’

error: Kopiëren mag niet!